Masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā

Publicēts 22.05.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Anna Jaudzema, tel.64607197, e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0