Mazo un lielo talantu saiets Rēznas pamatskolā

Publicēts 27.04.2015

Kas ir talants? Tā ir prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, ko nesadzird citi, saprast to, ko nesaprot citi. Kā rodas šī prasme? Kas ir tās avots, vai tā ir cilvēka spēja brīnīties; brīnīties par lapas formu, debesu krāsu, bites lidojumu? Talants attīstās no mīlestības uz darbu, iespējams pat, ka talants arī ir mīlestība uz darbu.

Bieži par talantu sauc spēju labi atdarināt kaut ko jau esošu. Precīza atdarināšana, protams, ir laba īpašība, bet īsti talantīgs ir cilvēks, kas spēj radīt kaut ko pavisam jaunu, vēl nebijušu.

Mūsu skolā notika mazo un lielo talantu saiets. Prieks bija redzēt tik lielu pulku talantīgu skolēnu, kuri droši kāpa uz skatuves un iepriecināja ar jaukiem priekšnesumiem gan dejas mākslā, gan dziedāšanā, gan muzicēšanā, gan runas mākslā, pat radot un rādot brīnumus tehnikas jomā, rokdarbos, sportā u.c. Katrs no dalībniekiem bija lepns par sevi, jo uzdrīkstējās uzstāties un parādīt savu talantiņu. Tikai ar lielu atbildību, pacietību un milzīgu darbu var kļūt par talantīgu cilvēku. Pasākuma izskaņā visi dalībnieki saņēma cildināšanas listes par uzdrīkstēšanos un veiksmīgu uzstāšanos talantu saietā.

Ināra Ameļko
sākumskolas skolotāja

Foto: Anatolijs Kozlovskis

IMG_0288 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0273 IMG_0278 IMG_0281 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0