Mēbeļu iegāde Būvvaldes telpām

Publicēts 19.06.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 2.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – mēbeļu iegāde Būvvaldes telpām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Inga Aleksandroviča, tālr.64607185, e-pasts: inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums

Izvietojuma shēma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0