Meklē direktoru Kaunatas vidusskolai

Publicēts 26.07.2017

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz vakanto Kaunatas vidusskolas direktora amatu. Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību. Konkursā var piedalīties pretendents, kuram ir augstākā pedagoģiskā izglītība un kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem, kas norādīti konkursa Nolikumā.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā, konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā,
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos,
 • svešvalodu zināšanas,
 • pieredze projektu darbā,
 • IT lietošanas prasmes,
 • vēlamas autovadītāja tiesības.

Konkurss uz Kaunatas vidusskolas direktora amatu notiks vismaz divās kārtās.

Pirmajā kārtā (8.08.2017.) konkursa komisija novērtē pretendentu atbilstību konkursa izvirzītajām prasībām atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem (Nolikuma 3.4.punkts);

Otrajā kārtā (9.08.2017.) tiek aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa izvirzītajām prasībām un uz kuriem neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu. Otrajā kārtā ar katru pretendentu tiek veikta darba intervija, kurā tiks vērtēts:

 • Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcijas izklāsts, tā atbilstība iesniegtajam rakstiskajam materiālam,
 • Zināšanas un prasmes skolvadībā,
 • Erudīcija, kompetence, stils,
 • Saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes,
 • Zināšanas svešvalodās (vismaz vienā ES oficiālajā valodā).

Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija organizē papildus atlases kārtu.

Pretendents, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek virzīts apstiprināšanai tuvākajā Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas sēdē, kuras atbalstītā kandidatūra tiek virzīta apstiprināšanai domes sēdē. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas, pretendenta kandidatūra tiek saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju, pretendents tiek pieņemts darbā ar pārbaudes laiku.

Iepriekšējā Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa nolēmusi turpināt darbu izglītības iestādē, kas atrodas tuvāk viņas dzīves vietai Preiļu novadā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0