Meteņi Kaunatā aizvadīti

Publicēts 14.02.2018

Otrdien, 13. februārī Kaunatā tika svinēti Meteņi, kas ir viens no latviešu gadskārtu svētkiem. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem.

Šajos Meteņos mēs ēdām garšīgus plāceņus, dzērām karstu tēju, vizinājāmies un ripinājāmies  lejā no kalna, izgatavojām un dedzinājām salmu lelles, lai drīzāk ziema ietu prom, vizinājāmies zirga kamanās, priecājāmies un skaļi līksmojām.

Mazākajiem pagasta iedzīvotājiem vislabāk patika milzīgās salmu lelles veidošana un dedzināšana, kā arī vizināšanās zirga pajūgā.

Seni latviešu ticējumi vēsta : ”Kāds laiks ir Meteņos, tāds būs arī Lieldienās” un “Ja Meteņos un jumtiem ir sniegs, tad tas būs arī Lieldienās”. Atliek vien gaidīt Lieldienas, lai pārliecinātos par ticējuma pareizību.

Paldies visiem Kaunatas pagasta iedzīvotājiem un darbiniekiem, kas iesaistījās organizatoriskajā darbā! Sevišķs paldies Ainai Divanovskai par garšīgajām pankūkām!

 

Gunta Paulāne,
Kaunatas tautas nama vadītāja
Foto: Aina Divanovska

IMG-20180213-WA0008 IMG-20180213-WA0011 IMG-20180213-WA0013

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0