Mežizstrādes un kokmateriāla transportēšanas pakalpojumi

Publicēts 21.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2013/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 6.septembris  plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Mežizstrādes un kokmateriāla transportēšanas pakalpojumi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr.: 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0