Miķelis ciemojās Audriņu pamatskolā

Publicēts 06.10.2016

Tradicionāli septembra beigās visā Latvijā notiek ražas novākšanas svētki – Miķeļdienas gadatirgi. Audriņu pamatskolā tie ir arī ļoti iecienīti un gaidīti.

30. septembrī sākumskolas telpās pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki, pagasta iedzīvotāji. Piedāvāto preču klāsts šogad bija ļoti plašs – gan kulinārijas šedevri, gan rokdarbu brīnumi, gan dārzā izaudzētā bagātība.

Pasākums noritēja jautri un aizraujoši. Tomēr sagatavošanās posms bija diezgan smags. Bērniem bija jāizdomā, kāda prece būs aktuāla, pieprasīta no pircēju puses, jāizvēlas pievilcīgs iesaiņojums, jānoformē cenrādis, jāparedz atlaides gadījumā, ja prece netiks izpirkta utt.

Pēc pasākuma mazo ķiparu vidū valdīja radošs nemiers – jāsaskaita ienākumi, jāplāno turpmākā darbība, jāapēd pēc pārdošanas pāri palikušie cepumi, tortes, āboli.

Miķeļdienas gadatirgus pasākumam ir liela nozīme globālās izglītības un starpdisciplinārās izglītības kontekstā. Jo izglītojamie apgūst un pielieto praksē gan matemātikas, gan valodu, gan sociālo zinību, dabaszinību u.c. prasmes, audzina patstāvību un atbildību par savu rīcību.

Rudens gadatirgus Audriņu pamatskolā ir noskanējis. Gatavosimies nākamajam – krāsim idejas un ieceres.

Oksana Brokāne,
Audriņu pamatskolas skolotāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0