Muzejpedagoģiskās nodarbības Maltas vēstures muzejā

Publicēts 13.02.2015

Viena no Maltas vēstures muzeja misijas pamatnostādnēm, veidojot izglītojošus pasākumus, ir iesaistīt tajos dažādu sociālo slāņu un vecuma maltēniešus, īpaši skolu jaunatni. Projektu nedēļas ietvaros, no 2. februāra līdz 5. februārim, muzejā četras dienas darbojās Maltas vidusskolas 3. klase un audzinātāja Marija Kleina. Projekta tēma ,, Amats ir visa pamats’’. Muzejs piedāvāja muzejpedagoģiskās nodarbības, uz kurām tika aicināti cilvēki ar lielu dzīves pieredzi un zināšanām – Jāzeps Podnieks, Velta Lapa un Irma Dvorecka. Muzejpedagoģiskās nodarbības apvienoja kopēja tēma ,, Amatniecības tradīcijas’’.

Pirmo nodarbību vadīja Jāzeps Podnieks. Viņš pastāstīja par namdara darbarīkiem un to izmantošanu, demonstrēja, kā tie praktiski tiek pielietoti, un aicināja arī skolēnus veidot savas iemaņas un pirmās darba prasmes amatniecībā.

Otrajā dienā par linu un vilnas apstrādes piederumiem stāstīja un rādīja Velta Lapa. Vilnas un linu ceļš, līdz tas kļūst par noderīgu saimniecībā lietu, tika vizualizēts ar meistares bagāto stāstījumu un apstrādes rīku demonstrēšanu. Viņa rādīja arī rokdarbos izmantojamos rīkus. Jāatzīmē, ka uz to izmēģināšanu bija nadzīgi arī zēni. Vislabāk stāstījums iegulst atmiņā, ja tas tiek nostiprināts ar praktisku līdzdarbošanos. Skolēni bija ļoti ieinteresēti, atsaucīgi un zinātkāri .

Pirmās klases audzinātāja Ilga Kovalenoka un skolotāja Ilga Trūle ar pirmās klases skolēniem ieradās muzejā 12. februārī uz muzejpedagoģisko nodarbību ,, No grauda līdz maizes klaipam’’. Irma Dvorecka stāstīja par grauda izmantošanas vēsturi, par garo un darbietilpīgo ceļu, kādu noiet grauds, līdz tas tiek pārstrādāts .

Muzejpedagoģiskajās nodarbībās tika izmantoti muzeja priekšmeti: linu susekļi, kulstīklas, vilnas kārstuves un tītavas, namdara cirkulis, namdara zāģis, sirpis, maizes lize, krāsns kruķis, sietiņš miltu sijāšanai.

Pateicamies par atbalstu un prasmi dalīties ar savu pieredzi un zināšanām cienījamajiem Maltas iedzīvotājiem – Veltai Lapai, Jāzepam Podniekam un Irmai Dvoreckai.

 

 

 

Silvija Pīgožne
Maltas vēstures muzeja vadītāja 

Fotogalerija 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0