Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi

Publicēts 20.06.2017

Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/3
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura būvdarbu līgumcena ir vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.11:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv

Nolikums
Tāme
Informācija par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0