Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība

Publicēts 28.01.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/5ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -  2011. gada 4.marts plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne  
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0