Nautrēnu vidusskolas skolēni – Kultūras kanona vēstnieki

Publicēts 02.02.2018

Jau sesto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) rīkoja Latvijas Kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei, lai popularizētu jauniešiem svarīgus kultūras mantojuma artefaktus. Konkursa uzdevumi ir saistīti ar Latvijas Kultūras kanona vērtībām un rosina to apzināšanu, izpēti un komunicēšanu. 26. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās konkursa “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” fināls, kurā veiksmīgi startēja Nautrēnu vidusskolas komanda, saņemot pirmās pakāpes diplomu par tautas dziesmu aktualizēšanu.

2017./2018. mācību gadā Kultūras kanona konkursa tēma bija „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Ja sākotnēji konkurss tika iecerēts kā kulturoloģijas mācību priekšmeta olimpiāde, tad šobrīd Kultūras kanona konkurss ir ieguvis dziļāku nozīmi skolu jaunatnes kultūras izpratnes un radošuma attīstībā un ir kļuvis par ikgadēju tradīciju Latvijas kultūrizglītībā. Un visus šos sešus gadus Nautrēnu vidusskolas skolēni to ir atbalstījuši.

Pirmais posms notika valsts svētku nedēļā piecos Latvijas reģionos. 2017.gada 14. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS” piedalījās piecas Latgales reģiona skolas. Nautrēnu vidusskolas komandu pārstāvēja 12. klases meitenes Sandra Timša, Santa Gricāne, Kristīne Gailuma un skolotāja Valentīna Turlaja. Konkursantiem bija jāprezentē viena sevis izvēlēta Latvijas Kultūras kanonā iekļauta vērtība, kas, viņuprāt, Latvijas simtgadē būtu jāpopularizē kā Latvijas kultūras mantojumā īpaša un jāpiedāvā šīs vērtības komunikācijas risinājumi Latvijas Kultūras kanona atjaunotajā mājas lapā. Nautrēnu vidusskolas komanda izpētīja un prezentēja tieši Latgalei raksturīgo maija dievkalpojumu pie  brīvdabas krustiem tradīciju, iegūstot 1. vietu un iespēju piedalīties nākošajās divās kārtās.

12. janvārī Rīgā, LKA Teātra mājā „Zirgu Pasts”, konkursa ietvaros rīkotajā radošajā seminārā jeb otrajā kārtā, 13 skolēnu komandas apguva jaunas prasmes mediju komunikācijā un tās pielietoja praksē. Viens no uzdevumiem raisīja īpašu konkursantu interesi: skolēni veidoja “mīmus” jeb “mēmus” (kopumā 40) par Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām, kas sasniedza plašu auditoriju un piesaistīja sabiedrības uzmanību sociālajos tīklos un medijos.

Savukārt, 26. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās konkursa “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” fināls. Konkursa finālisti radīja tekstu par Kultūras kanona vērtībām, kas paredzēts multimediālai videi – gan https://kulturaskanons.lv/, gan Kultūras kanona Facebook kontam. Fakti par Kultūras kanona vērtībām skolēniem bija jāatspoguļo tā, lai radītais teksts piesaistītu ārzemnieku auditoriju, tas būtu īss, kodolīgs, kā arī trāpīgi un atraktīvi ilustrētu vērtības nozīmi. Finālistu radītos tekstus vērtēja Latvijas Kultūras akadēmijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas valsts Simtgades biroja, Latvijas Nacionālā kultūras centra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Baltijas Mediju izcilības centra un Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas pārstāvji.

Skolēnu radītie vēstījumi par vērtībām būs skatāmi Latvijas Kultūras kanona Facebook lapā, tos izmantos arī Latvijas Nacionālā bibliotēka https://kulturaskanons.lv/ mājas lapas attīstībai. Finālistu radītos tekstus vērtēja Latvijas Kultūras akadēmijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas valsts Simtgades biroja, Latvijas Nacionālā kultūras centra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Baltijas Mediju izcilības centra un Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas pārstāvji.

Direktores vietniece mācību darbā Marija Mazure

IMG_20180202_105758 (960 x 1280)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0