Nautrēnu vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Publicēts 16.05.2018

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, skolā tiek apkopoti rezultāti par skolēnu dalību valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Nautrēnu vidusskola ir piedalījusies gandrīz visās Rēzeknes novada rīkotajās olimpiādēs un skolēni ir ieguvuši godalgotās vietas.

Bioloģijas olimpiādē 1. vieta Katrīnai Adijānei (10. klase), atzinību saņēma Laima Grišule (9. kl.) un Kaspars Dortāns (10.kl.) (skolotāja Ingūna Razgale).

Ekonomikas olimpiādē atzinību saņēma Sandra Timša (12.kl.) (skolotāja Ingūna Ludborža).

Nautrēnu vidusskolas skolēni spoži startēja Fizikas olimpiādē – Santai Gricānei (12. kl.) 1. vieta, Sandrai Timšai (12. kl.) 2. vieta (skolotāja Ingūna Pašāne), Kasparam Dortānam (10.kl.) atzinība (skolotāja Elza Mače).

Ģeogrāfijas olimpiādē Katrīnai Adijānei (10. klase 1. vieta), Agnesei Ludboržai (11. kl.) atzinība, Kasparam Dortānam (10. kl.) atzinība (skolotāja Anita Ludborža).

Ķīmijas olimpiādē atzinība Agnesei Ludboržai (11. kl. atzinība skolotāja Ingūna Razgale)

Latviešu valodas olimpiādē Viktorijai Krišānei (9. kl.) 2. vieta, Santai Bilinskai (11. kl.) 3. vieta (skolotāja Ruta Krišāne), Diānai Ivanovai (8. kl.) 2. vieta (skolotāja Veronika Dundure).

Matemātikas olimpiādē 1. vietu izcīnīja Valters Duplinskis (6. kl.), savukārt atzinību saņēma  Āris Rancāns (8. kl.) (skolotāja Ināra Gleizde) un Kaspars Dortāns (10. kl.)  (skolotāja Ingūna Pašāne).

Vēstures olimpiādē 1. vieta Laimai Grišulei, 2. vieta Viktorijai Krišānei (abas – 9. kl.). 3. vieta Armandam Ivulānam (12. kl.). 2. vieta olimpiādē Sandrai Timšai (12. kl.). Sandra piedalījās valsts posma olimpiādē un ieguva atzinību (skolotāja Valentīna Turlaja).

Krievu valodas olimpiādē atzinību guva Santa Bilinska (11. kl., skolotāja Vita Sinkoveca).

Mājturības olimpiādē 2. vieta Diānai Ivanovai (8. kl., skolotāja Ingūna Ludborža).

Austrumlatgales atklātajā fizikas olimpiādē labi startēja skolotājas Ingūnas Pašānes audzēkņi – 3. vieta Ārim Rancānam (8. kl.), atzinība Diānai Ivanovai (8. kl.).

RTA organizētajā atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.- 9. klasēm 1. vieta Ralfam Bilinskim (8. kl., skolotāja Nellija Žogota), 3. vieta Gitai Šķesterei (9. kl.) 3.vieta, atzinība Viktorijai Krišānei (skolotāja Renāte Jurdža).

Rēzeknes tehnikuma organizētāja kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādē “Topi par meistaru 2018 “ 2. vietu izcīnīja Reinis Gorsāns (7. kl.), atzinību saņēma Andris Gleizds (7. kl.) (skolotājs Ivars Rjabovskis).

Atklātajā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē piedalījās divas Nautrēnu vidusskolas skolēnu komandas. 1. vieta komandai (Santa Gricāne, Armands Ivulāns, Laima Magiča, Sandra Timša, Aija Urtāne 12. kl.) Otra Nautrēnu vidusskolas komanda (Elza Dubinska,Kristīne Gailuma, Ruta Kanaška, Samanta Ozoliņa, Marta Vanaga, 12. kl.) saņēma atzinību (skolotāja Veronika Dundure).

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā veiksmīgi startēja 11. klases skolnieces  Sarma Rancāne un Agnese Ludborža, iegūstot 1. vietu Latgales reģiona konferencē (skolotāja Valentīna Turlaja).

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu, gatavojoties un piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs.

Veiksmi arī turpmāk!

Marija Mazure,
Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0