Neformālās apmācības Dricānu pagasta jauniešiem

Publicēts 06.11.2018

Skolēnu rudens brīvdienas Dricānu jauniešiem aizritēja radošā un tehniskā gaisotnē, īstenojot jauniešu neformālās apmācības “Iedvesmots palikt Latgalē”. Apmācības notika  no 22.oktobra līdz 25.oktobrim un tās tika organizētas jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projekta “Neformālās apmācības “Iedvesmots palikt Latgalē”” ietvaros.

Projekta mērķis ir organizēt neformālās apmācības jauniešiem multimediju sfērā, veicinot lokālās piederības apziņu un lokālpatriotisma veidošanos. Esošajā informācijas un tehnoloģiju plūsmā jauniešiem zūd priekšstats par reālo situāciju. Šķietami, ka visas iespējas ir ārzemēs vai Rīgā, jo internets ir pārblīvēts ar nepatiesu informāciju un rada grūtības ieraudzīt, kur ir patiesība, kur meli.

Jaunieši tikās ar Kārsavas novada jauniešu lietu speciālisti, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas deju skolotāju, Salnavas jauniešu deju kolektīva vadītāju Solvitu Dzērkali, jaunieti no Rēzeknes, kurš piedalījās brīvprātīgajā darbā Kamčatkā, Jāni Poikānu, Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta “Sigma” amatpersonu un, protams, vietējiem jauniešiem, kuri ir dažādas prasmes apguvuši ārzemēs, bet atgriezušies, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. Visi pieaicinātie viesi ir izvēlējušies palikt un dzīvot Latgalē, tādējādi jauniešiem bija iespēja uzklausīt dažādus dzīves stāstus un iemeslus, kāpēc viņu izvēle bija tieši Latgale.

Jauniešuprāt, viens no iedvesmojošākajiem un mērķtiecīgākajiem viesiem bija Jānis Poikāns, kurš bija devies brīvprātīgajā darbā uz Kamčatku ne jau nejaušības dēļ, bet pašam personīgi uzrakstot Eiropas brīvprātīgā darba projektu uzņēmējorganizācijai Kamčatkā un gadu dzīvoja tālu no lielpilsētām un attīstītas infrastruktūras. Kā atzīst pats Jānis :“Rakstot šo projektu biju vairāk satraucies un darba ieguldījis kā rakstot diplomdarbu”.

Turpretim Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta “Sigma” amatpersona jauniešiem sniedza ne vien daudzpusīgu informāciju par dienestu Valsts robežsardzē, bet arī demonstrēja ekipējumu, kuru jauniešiem bija iespēja arī pielaikot.

Pasākumā tika izmantots projekta “Video istabas izveide Dricānu pagastā” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000033) iegādātais video inventārs. Pēc projekta noslēguma tiks izveidots un publicēts video materiāls par pasākuma norisi.

Neformālās apmācības tika organizētas ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes finansējumu.

Informāciju sagatavoja
Ingūna Semule

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0