Publicēts 19.09.2019
Paziņojums par 2014. gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. augusta lēmumu ”Par 2014. gada 2. jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.19, 28.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0250 ar platību 2,16 ha ieguva fiziska persona ar kuru 2019. gada 10. septembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.26 par sertificēta vērtētāja noteikto zemes nomas maksu zemes vienībai 7888 002 0374 EUR 120,00/gadā (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2019
Paziņojums par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā.
Paziņojums par 2014. gada 22. maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā
 Lasīt vairāk
DSCF7562 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7534 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7548 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0062 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011. Iznomāšanas mērķis- lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
IMG_0048 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7540 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts- Neapbūvēta, rezerves zemes fonda zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7530 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 2,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk
DSCF7564 Publicēts 10.09.2019
Informācija par neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli
Izsoles objekts – Neapbūvēta, zemes reformas pabeigšanai paredzēta zemes vienības daļa 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 Lasīt vairāk