Noskaidroti Pušas pagasta sakoptākās sētas īpašnieki

Publicēts 19.11.2020

Šogad Pušas pagasta pārvalde rīkoja konkursu „Pušas pagasta sakoptākā sēta”. Konkursa uzvarētājus bija iecerēts sveikt Valsts svētku svinīgajā pasākumā, taču noteikto ierobežojumu dēļ pasākums tika atcelts. Saskaņā ar konkursa nolikumu informācija par konkursa rezultātiem tiek paziņota Rēzeknes novada tīmekļvietnē www.rezeknesnovads.lv, kā arī Pušas pagasta informatīvajā izdevumā „Laipa”.

Par sakoptāko Pušas individuāli dzīvojamo māju tika atzītas „Rozītes” (īpašnieki – Lovniku ģimene), savukārt kā sakoptākā lauku māja tika nosaukta „Aleksandrova” (īpašnieki – Bartkeviču ģimene). Konkursa uzvarētāji balvā saņēma plāksnīti, pateicības rakstu un dāvanu karti. Savukārt pārējiem  konkursa dalībniekiem vērtēšanas komisija piešķīra veicināšanas balvas. Dalībai konkursā piekrita septiņi māju īpašnieki. Kopskaitā tika vērtētas piecas ciema individuālās sētas un divas lauku viensētas.

Izvirzītie kritēriji iekļauj gandrīz visu, kas sētās varētu būt redzams. Desmit punktu sistēmā tika vērtēti sētas kopskats, plānojums, iebraucamais ceļš, parādes ieeja, zālājs. Uzmanība tika pievērsta  Valsts karogam paredzētajai vietai, dekoratīvajiem kokiem, krūmiem un stādījumiem. Svarīga bija arī autostāvvieta un atkritumu savākšanas iespējas.

 Katru sētu izdaiļo kaut kas īpašs, iekārtoti bērnu laukumi, karoga masts, apgleznota pastkastīte, bruģēts pagalms. Patīkami bija tas, ka, mājai tuvojoties, pamanāms tās nosaukums. Vēl konkursā tika paredzēti arī papildus punkti, ja nu redzams, kas oriģināls, īpašs akcents – “odziņa” vides dizaina vai teritorijas labiekārtošanā.

Pateicamies ikvienam, kurš, ieguldot laiku un līdzekļus sava īpašuma apsaimniekošanā un izdaiļošanā, veido Pušas pagastu skaistāku un sakoptāku! Konkursu iecerēts rīkot arī nākošgad.

Pušas tautas nama vadītāja Līga Ratnika

 Foto: Līga Ratnika

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0