Noslēdzies konkurss par finansējumu tehniskās jaunrades aktivitātēm

Publicēts 09.10.2019

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 10 projektu pieteikumi, no kuriem septiņiem  aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 3180 EUR apmērā.

Projektu pieteikumu pamatā tika iesniegti tādi projekti, kas paredz finansējuma izmantošanu lego robotu, konstruktoru, materiālu kokapstrādei, komplektu dabaszinības eksperimentu veikšanai, sporta tērpu iegādei.

Viss projektu ietvarā iegādātais inventārs vai aprīkojums tiks izmantots, lai sekmētu bērnu un jauniešu darbošanos tehniskās jaunrades aktivitātēs.

Tika apstiprināti sekojoši projekti:

1.”Mūs tas aizrauj!” – Kaunatas vidusskola;

2.“Lego robotika”  Gaigalavas pamatskola;

3.“Train UP 2”  Maltas vidusskola;

4.”LEGO pasaule”  Nautrēnu vidusskola;

5.“Lego konstruktori interešu izglītības pulciņam “Lego pasaule”” Tiskādu vidusskola;

6.“Materiāli tehniskās bāzes papildināšana Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas tehniskās modelēšanas pulciņam”  Verēmu pamatskola;

7. “Roboti sacenšas”  Feimaņu pamatskola.

Sagatavoja: Anita Rudziša, interešu izglītības speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0