Noslēdzies konkurss par finansējumu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm

Publicēts 08.02.2018

Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, no kuriem deviņiem aktuālākajiem tika piešķirts finansējums ar kopējo summu 2000 EUR apmērā.

Projektu pieteikumu pamatā tika iesniegti tādi projekti, kas paredz finansējuma izmantošanu mākslas darbu radīšanai, pielietojot dažādus paņēmienus, piemēram, enkaustiku, krāsainās smiltis, dekupāžu, skanogrāfiju, mozaīku, radošo darbnīcu īstenošanai, piemēram, ziepju vārīšana, māla figūru veidošana, auduma apdruka, kā arī dažādu materiālu iegādei, kas tiks izmantoti piedaloties vizuālās mākslas konkursos gan novada, gan republikas mērogā.

Viss projektu ietvarā iegādātais inventārs, materiāli vai aprīkojums tiks izmantots, lai sekmētu bērnu un jauniešu darbošanos vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēs.

Sagatavoja

Interešu izglītības speciāliste

Anita Rudziša

Apstiprināto projektu saraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0