Noslēdzies konkurss skolēniem „Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”

Publicēts 25.05.2016

logoRēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem tika aicināti piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ ietvaros.

Šī gada 17. maijā „Cilvēka bērna parkā” Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notika konkursa “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” noslēguma pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.

Konkursā kopumā iesaistījās 12 Rēzeknes novada izglītības iestādes, vērtēšanā iesniedzot labākos savu audzēkņu darbus. Konkursa organizatori par labākajiem un konkursa tēmai atbilstošākajiem atzina astoņu bērnu — Santas Zabulajevas (Gaigalavas pamatskola), Rastīnas Lipskas (Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”), Selīnas Svikšas (Maltas PII), Annas Plaunovas (Tiskādu vidusskola), Diānas Salenieces (Uļjanovas PII „Skudriņa”), Agijas Vonogas (Nautrēnu vidusskola), Terēzes Boltānes (Verēmu pamatskola), Viktorijas Ivanovas (Griškānu PII) iesniegtos darbus.

Visi konkursa dalībnieki bija centušies un zīmējumi tiešām bija skaisti un baudāmi, izpildīti arī dažādās tehnikās, tādēļ par dalību konkursā visi saņēma diplomus un veicināšanas balvas, protams, labākie darbu autori tika īpaši uzteikti.

Jāatzīmē, ka konkursā iesniegtie darbi tiks izmantoti, vizuāli noformējot mācību materiālu globālajā izglītībā, kas taps minētā projekta ietvaros. Mācību materiālu plānots izstrādāt drīzumā vienā no projekta aktivitātēm.

Kā atzina bērni un viņu pedagogi, tad konkursa noslēguma pasākums tiešām izdevās ļoti jauks – gan daba mūs lutināja, gan rotaļas un atrakcijas bija jaukas, gan uz ugunskura vārītā zupa un uzkodas bija garšīgas.

Konkursa organizatori – projekta darba grupa un Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsaka lielu pateicību tām izglītības iestādēm, kuras ņēma dalību izsludinātajā konkursā!

Inga Zapāne,
projekta vadītājas asistente
Foto: Aleksandrs Lebeds

ek

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0