Noslēdzies projekts “VIII Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rogovka “Večerinka O, bļaka””

Publicēts 05.06.2019

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “VI Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rogovka “Večerinka O, bļaka”” ietvaros biedrība Rogovkīši arī šogad no marta līdz maijam piedalījās astoņās praktiskajās meistardarbnīcās, kur apguva Latvijā dzīvojošo cittautu dejas, kā arī dažu pasaules tautu raksturīgās dejas. Meistardarbnīcās apgūtas lietuviešu dejas Dirižablis un Oira, romu deja Saulīte, turku deja, Gobas deja, Ābrama polka, Narečenka, Raganele, Sirtaki, Polonēze, u.c. populāras dejas. Nodarbības vadīja Inguna Ludborža, muzikālo pavadījumu nodrošināja Anna Viškere. Paldies visiem meistardarbnīcu dalībniekiem par atsaucību un raito dejas soli!

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par tautas muzicēšanu, 2019. gada 30. aprīlī Nautrēnu vidusskolā notika koncerts, kurā piedalījās Nautrēnu vidusskolas etnogrāfiskais ansamblis, 5.-8. klases skolēnu deju kolektīvs un ciemiņi no Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama – bērnu vokālai ansamblis Zdravinka un bērnu deju kolektīvs Ručejok. Ar interesi bērni un jaunieši vēroja latviešu, latgaliešu, krievu tautu  folkloras un tautas muzicēšanas priekšnesumus.

Projekts noslēdzās šā gada 18. maijā ar jautru večerinku “O, bļaka!” Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta kultūras namā Rogovkā. Pasākumā muzicēja ap 40 tautas muzikantiem no Rogovkas, tuvākas un tālākas apkārtnes, gan individuāli, gan kapelas, gan muzikālās apvienības, kas radās turpat uz vietas pasākuma laikā. Večerinkā piedalījās vietējie muzikanti Pēteris Belinskis un Iveta Maģiča, kā arī Anna Viškere (Ilzeskalns), Mārtiņš Jurciņš (Lendži), Salnavas kapela, Balvu puses tautas muzikanti Eventijs Zelčs, Andris Kazinovskis, Voldemārs Džigurs, Verners Dūre, Vitālijs Plešs, Pēteris Jermacāns, Pēteris Laganovskis, Aija Keiša, Genādijs Rudukovs, Leontīns Bērziņš, Daugavpils muzikanti Jānis Mukāns un Aleksandrs Baginskis, kapela Jezups un Māris, kā arī Vinsents Kūkojs ar grupu Trikmiņs.

Večerinkā šoreiz piedalījās arī tālāki ciemiņi no Mazsalacas – kapela Sēļu muižas muzikanti, kas pat divreiz kāpa uz skatuves, lai aizrautu dejā klātesošos. Atsaucību guva arī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama ukraiņu ansamblis Vodograi, kas iepazīstināja klausītājus ar savas tautas folkloru un iesaistīja arī dziedāšanā un dejošanā.

Tautas muzikantu azartu un muzicēšanas prieku vairoja arī pasākuma apmeklētāji, kas aktīvi dziedāja un dejoja, kā arī iemēģināja deju soļus neierastās dejās, ko vakara gaitā mācīja praktisko meistardarbnīcu vadītāja Ingūna Ludborža un to dalībnieki. Šoreiz uz rīta pusi muzikanti piekusa spēlēt un dziedāt, bet dejotāji bija nenogurdināmi.

Biedrība “Rogovkīši” pateicas ne tikai Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu, bet arī pasākuma finansiālajiem atbalstītājiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Nautrēnu pagastu apvienība, SIA Arniks un personīgi Anatolijam Melnim, Valdim un Lindai Bilnskiem, zemnieku saimniecībai Sils un Miervaldim Ludboržam, Saeimas deputātam Jurim Rancānam, kuri deva iespēju radīt večerinkas noskaņu arī mūsdienās.

Tāpat biedrība Rogovkīši sirsnīgi pateicas tiem, kas ar savu darbu un līdzdarbošanos palīdzēja pasākumam noritēt jaukā un lustīgā atmosfērā: Rogovkas jauniešu centram un Dinai Sjomkānei, Evitai un Valērijam Belinskiem, Marijai Mazurei, Pēterim Putānam, Solvitai Daukstei- Saliniecei un Andrim Saliniekam, Mārai Lelei, Ainai Usnei. Paldies arī ikgadējam pasākuma apskaņotājam Artūram Krūmiņam par kvalitatīvas dzīvās skaņas nodrošināšanu!

Projekta vadītāja Terēze Kūkoja
Foto Elēna Marija Saleniece- Daukste

DSC_1291DSC_1334 DSC_1382 DSC_1417 DSC_1436 DSC_1613 DSC_1626 DSC_1639 DSC_1655 DSC_1426DSC_1563DSC_1588DSC_1687 (1500 x 1000)vkkf_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0