Noslēdzies Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Publicēts 06.04.2020

Pavasaris ir laiks, kad Rēzeknes novada jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem ir jāapkopo savas labākās un interesantākās idejas, lai dotu iespēju tām piepildīties, iesniedzot iniciatīvu projektu.

Kopumā tika iesniegti 28 projektu pieteikumi, no kuriem 23 oriģinālāko ideju autoriem piešķirts finansējums ar kopējo summu 7000 EUR apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā. Projekta pieteikumā iesniegtas dažādas pasākumu un aktivitāšu idejas – veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana (velobrauciens, orientēšanās, sporta diena, volejbola turnīri), jauniešu centru salidojumi, vides objektu sakopšana un labiekārtošana, kā arī kultūras mantojuma izzināšanas pasākumi.

Konkursa rezultāti

Aivars Mežatučs,
Rēzeknes novada Jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0