Noslēdzies videokonkurss “Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide”

Publicēts 03.11.2016
Foto no interneta resursiem

28. oktobrī ir noslēdzies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes izsludinātais videokonkurss jauniešiem “Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide”. Kopā videokonkursam tika iesniegti seši jauniešu veidotie videoklipi, kuri tika izvērtēti pēc četriem kritērijiem: video veidojuši paši jaunieši, video idejas oriģinalitāte, video mākslinieciskā kvalitāte un izpildījums, video sasaiste ar konkursa tematiku.

“Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide” vietu sadalījums:

1. vieta: Ingūna Semule, Dricānu jaunieši, Dricānu pagasts

2. vieta: Lilija Orlova, Maltas pagasta BJC, Maltas pagasts

3. vieta: Elvita Kotāne, Iļžukolna Jaunatne, Ilzeskalna pagasts

4. vieta: Tatjana Mironova, Audriņu pagasta neformālā jauniešu grupa “Audrinalīni”

5. vieta: Aivars Mežatučs, Feimaņu pagasta JIC “Kastanis”, Feimaņu pagasts

6. vieta: Sarmīte Broliša, Čornajas pagasta jaunieši, Čornajas pagasts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0