Noslēgušies Kaunatas ciemata svētki

Publicēts 08.08.2017

28. jūlijā Kaunatas ciemata estrādē ieradās Rēzeknes ukraiņu biedrības ansamblis “Vodograj” ar vadītāju Tatjanu Orlovu priekšgalā. Ansambli sagaidīja Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs un Kaunatas tautas nama vadītāja Gunta Paulāne, dāvājot ciemakukuli. Gan sagaidītāji, gan dziedošais ansamblis bija tērpušies tautas tērpos, tā simbolizējot cieņu pret vēsturi un piederību savai tautai.

Šī kolektīva dalībnieki priecēja vietējos iedzīvotājus gan ar jautrām dziesmām par dzīvi un kurioziem, gan ar saldsērīgām dziesmām par dzimteni un māti, gan ar jokiem un anekdotēm krievu un ukraiņu valodās. Jāteic, ka ukraiņu tautas tērpi un paši dalībnieki bija koši, kolorīti un dinamiski. Paldies par lielisko sniegumu un koncertu, kas tika veltīts Kaunatas 115 gadu jubilejā!

Savukārt 29. jūlijā Kaunatas tautas namā notika Pilngadības svētki un “Kaunatai 115” nedēļas noslēguma balle. Jauniešiem bija jāizpilda trīs uzdevumi: cits citam jāpasaka labi vārdi un sava veida kritika, jāpiedalās lasīšanas konkursā un jānovēl sev, savai ģimenei un skolai jaukas lietas nākotnei.

Bez pilngadnieku sveikšanas, tika sumināti arī aktīvākie Kaunatas ciemata iedzīvotāji, kas piedalījās vai ar savu darbu priecēja citus. Šoreiz par aktīvu piedalīšanos paldies gribam teikt: Zinaīdai un Vladislavam Meirāniem, Helēnai Dubovskai, Annai Gailumai, Kandidai Broņai, Allai Likovai, Inesei Čudarei, Eleonorai Pedānei, Janīnai Katkovskai, Valentīnai Mašencovai, Marijai Jeršovai, Ilgai Seņkānei, Marijai Grišunovai, Zinaīdai Brokānei, Solvitai Melņičenko, Emeritjanai Grišunovai, Lūcijai Baltiņai, Olitai Gaveikai, Valentīnai Spruktei, Inai Ščukinai, Stanislavai Inkinai, Janīnai Mikučanovai, Allai Silovai, Sandrai Višai, Dacei Zagorskai, Līvijai Viļumai, Annai Kukulei, Aijai Verpakovskai, Tamārai Kablanovai, Intai Seimuškinai, Žannai Viļumai, Tonijam Fernandesam, Ligitai Jokstei, Vasīlijam un Regīnai Kablanoviem, Arturam Batiņam un Antonam Savickim, Ingusam Trūlim, Jurim Ciprusam, Kaunatas pagasta pārvaldei, visiem Kaunatas iedzīvotājiem un visiem, kurus es nenosaucu – mūsu ir daudz.

Lai skan Kaunata! Paldies par jaunu pieredzi, paldies par enerģiju un aktīvu dalību!

Kaunatas tautas nama vadītāja
Gunta Paulāne
Foto: Jevgenijs Sadovskis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0