Noslēgusies Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija

Publicēts 07.11.2017

Pēc Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas 100 gadu jubilejas, kuru atzīmējām 2014. gadā, tika uzsākts darbs finansējuma piesaistei ērģeļu restaurācijas darbiem. Ērģeles tika restaurētas trīs etapos un 31. oktobrī ir noslēgušies apjomīgie restaurācijas darbi. Nautrēnieši, pateicoties ziedotājiem, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalstītajai Latgales kultūras programmai 2017” un Rēzeknes novada pašvaldībai ir realizējuši šo ieceri un Latvijas simtgades gadā baznīcā ir ieplānoti divi ērģeļmūzikas koncerti. Vasaras sākumā ērģeļu ieskandināšanas koncerts, bet 21. jūlijā notiks ērģeļmūzikas koncerts Latgales ērģeļu dienu 2018 ietvaros, kurā muzicēs ērģelniece Edīte Alpe, kuras dzimtas saknes saistītas ar Nautrēnu pagastu.

Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeles ir vienas no lielākajām un labāk skanošajām Herberta Kolbes instrumentiem Latvijā, arī pēdējās viņa uzbūvētās ērģeles (iesvētītas 1939. gada 10. septembrī). Šobrīd tās ir Valsts nozīmes mākslas piemineklis (Nr.4000).

Restaurācijas darbu pirmo kārtu veica SIA “Ilsuma ērģeļu restaurācija”, bet otro un trešo kārtu realizēja SIA “Ērģeļu darbnīca”.

Biedrība “Sovim ļaudim” pateicas visiem ziedotājiem, finasētājiem un atbalstītājiem, kuri ļāva piepildīt ieceri un paveikt šo nozīmīgo darbu.

Andra Zubko-Melne,
Biedrība “Sovim ļaudim”

thumbnail_IMG_294020171030_165453

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0