Noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī.

Publicēts 25.07.2018

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2018. gada 24. jūlija lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2018. gada 25. jūlija līdz 21. augustam noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī.

Rēzeknes novada pagasts

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums un adrese

Iecirkņa komisijas locekļu skaits

Audriņu pagasts

730

Audriņu kultūras nams, „Klubs”, Audriņi, Audriņu pagasts Rēzeknes novads

7

Bērzgales pagasts

731

Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads

7

Čornajas pagasts

732

Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts Rēzeknes novads

7

Dricānu pagasts

734

Dricānu kultūras nams, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts Rēzeknes novads

7

Feimaņu pagasts

735

Feimaņu kultūras nams, „Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads

7

Gaigalavas pagasts

736

Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads

7

Griškānu pagasts

737

Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts Rēzeknes novads

7

Ilzeskalna pagasts

738

Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads

7

Kantinieku pagasts

739

Kantinieku pagasta pārvalde, „Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

7

Kaunatas pagasts

740

Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

7

Lendžu pagasts

741

Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads

7

Lūznavas pagasts

742

Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava , Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

7

Maltas pagasts

743

Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

7

Mākoņkalna pagasts

744

Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, Mākoņkalna ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

7

Nagļu pagasts

745

Nagļu tautas nams, „Tautas Nams”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

7

Nautrēnu pagasts

746

Nautrēnu pagasta sporta halle – tautas nams, „Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

7

Ozolaines pagasts

747

bijusī Ozolaines pagasta pārvalde, „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

7

Ozolmuižas pagasts

748

Ozolmuižas kultūras nams, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

7

Pušas pagasts

749

Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads

7

Rikavas pagasts

750

Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads

7

Sakstagala pagasts

751

Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

752

Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

753

Kruķu bibliotēka – klubs, Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Silmalas pagasts

754

Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

7

Stoļerovas pagasts

756

Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

7

Stružānu pagasts

757

Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads

7

Vērēmu pagasts

758

Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

7

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanā jāievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 6. panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr.4, 6. punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumā norāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izrakstu no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „13. Saeimas vēlēšanas”, kā arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā „13. Saeimas vēlēšanas 2018. Normatīvie akti”.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36. kabinetā.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai – tālr. 64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāram Jurim Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371 vai arī rakstīt e-pastā: velesanas@rezeknesnovads.lv.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0