Kontaktinformācija

Bērnu – jaunatnes sporta skolaAldis Ciukmacis

Juridiskā adrese: Sporta iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 262103040
E-pasts: bjss@rezeknesnovads.lv
Sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis
Sporta skolas pamatuzdevumi: 
  • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes;
  • nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
  • nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādēs īstenojamajām sporta programmām un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
  • izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
  • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstību.

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kuras uzdevums ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana dažādos sporta veidos. Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē interešu izglītības programmas

BJSS treneri

Basketbols:

Andris Putrāns, kontakttālrunis – 25573499
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos


Līga Ludborža, kontakttālrunis – 26326578 Izglītība – augstākā Nodarbības notiek – Maltā


Inese Bolšija, kontakttālrunis – 29194439
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos


Futbols:

Jurijs Ionins,  kontakttālrunis – 20259495

Izglītība – mācās Daugavpils Universitātē
Nodarbības notiek – Maltā

Sergejs Kondrats, kontakttālrunis – 26199827

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Maltā


Igors Derjagins, kontakttālrunis – 26531922

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Maltā


Aleksandrs Borodulins, kontakttālrunis – 26579975

Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Maltā

Vjačeslavs Višņakovs, kontakttālrunis – 22138835

Izglītība – DU students Nodarbības noteik – Kaunatā

Vieglatlētika:

Ivars Upenieks, kontakttālrunis – 26118929

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Feimaņos

Andrjes Jesko, kontakttālrunis – 28377703
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Gaigalavā

Volejbols:

Oļegs Žukovs, kontakttālrunis – 28313957

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Bērzgalē

Arnis Žogots, kontakttālrunis – 26674761

Izglītības – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Kaunatā

Oskars Krukovskis, kontakttālrunis – 26858175

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Adamovā

Dambrete:

Juris Dombrovskis, kontakttālrunis – 27878199

Izglītība – augstākā Nodarbības notiek – Maltā

Šahs:

Anatolijs Jasinskis, kontakttālrunis – 29945881

Izglītības – augstākā Nodarbības notiek – Maltā

Aleksandrs Vasiļkovs, kontakttālrunis – 26445068

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Vēremos


Galda teniss:

Bruno Losāns, kontakttālrunis – 26119393

Izglītība – vidējā tehniskā Nodarbības notiek – Tiskādos


Peldēšana:

Diāna Gosteva, kontakttālrunis – 29226658

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Rēzeknes 5.vsk.peldbaseinā/VRK robežsardzes peldbaseinā