Kontaktinformācija

Bērnu – jaunatnes sporta skolaAldis Ciukmacis

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis: 64607181
E-pasts: sports@rdnet.lv
Sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis
Sporta skolas pamatuzdevumi: 
  • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes;
  • nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
  • nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādēs īstenojamajām sporta programmām un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
  • izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
  • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstību.

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kuras uzdevums ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana dažādos sporta veidos. Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē interešu izglītības programmas

BJSS treneri

Basketbols:

Andris Putrāns, kontakttālrunis – 25573499
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos


Līga Ludborža, kontakttālrunis – 26326578 Izglītība – augstākā Nodarbības notiek – Maltā


Inese Bolšija, kontakttālrunis – 29194439
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos


Ziedonis Puzulis

Ziedonis Puzulis, kontakttālrunis – 26359760
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Sakstagalā


Jekaterina MarmiļovaJekaterina Marmiļova, kontakttālrunis – 28601660

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Strūžānos


Futbols:

IvIvans Semjonovsans Semjonovs,  kontakttālrunis – 28615867

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Maltā

Sergejs KondratsSergejs Kondrats, kontakttālrunis – 26199827

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Maltā


Igors DerjaginsIgors Derjagins, kontakttālrunis – 26531922

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Maltā


AlekAleksandrs Borodulinssandrs Borodulins, kontakttālrunis – 26579975 Izglītība – augstākā

Nodarbības notiek – Maltā

Jurijs Ionins, kontakttālrunis – 20259495 Izglītība – DU students Nodarbības noteik – Maltā


Vjačeslavs Višņakovs, kontakttālrunis – 22138835 Izglītība – DU students Nodarbības noteik – Kaunatā


Vieglatlētika:

Ivars UpenieksIvars Upenieks, kontakttālrunis – 26118929

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Feimaņos


Mārīte ZubkoMārīte Zubko, kontakttālrunis – 29187765
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Nautrēnos


Volejbols:

Olegs ŽukovsOļegs Žukovs, kontakttālrunis – 28313957

Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Bērzgalē

Arnis Žogots, kontakttālrunis – 26674761 Izglītības – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Kaunatā


Oskars Krukovskis, kontakttālrunis – 26858175 Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Adamovā


Dambrete:

Juris DombrovkisJuris Dombrovskis, kontakttālrunis – 27878199

Izglītība – augstākā Nodarbības notiek – Maltā

Šahs:

Anatolijs Jasinskis, kontakttālrunis – 29945881 Izglītības – augstākā Nodarbības notiek – Maltā


Aleksandrs Vasiļkovs, kontakttālrunis – 26445068 Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Vēremos


Galda teniss:

Bruno LosānsBruno Losāns, kontakttālrunis – 26119393

Izglītība – vidējā tehniskā Nodarbības notiek – Tiskādos


Peldēšana:

Diāna Gosteva, kontakttālrunis – 29226658

Izglītība – augstākā pedagoģiskā Nodarbības notiek – Rēzeknes 5.vsk.peldbaseinā