Sporta skolas mācību treniņgrupas

Volejbols MT-1 un MT-3 grupas Treneris Oskars Krukovskis MT-3 MT-1


Basketbola MT-2 un MT-4 grupas Treneris Līga Ludborža


Futbola SMP-2 grupa Treneris Aleksandrs Borodulins


Interešu izglītības grupa šahā Treneris  Anatolijs Jasinskis


Basketbola MT-7 grupa Treneris Andris Putrāns