Būvvaldes sēdes

Rēzeknes novada Būvvaldes sēdes

Būvvaldes sēdes norit katru otrdienu plkst. 8.30 Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 81 (pasta ēkā), 301. kabinetā.

Tālrunis uzziņām: 26531328