Skatīt "Veidlapas Rēzeknes novada būvvaldes pakalpojumu saņemšanai"

Veidlapas Rēzeknes novada būvvaldes pakalpojumu saņemšanai

Nr.p.k. Veidlapas veids Iesniedz MK noteikumu noteiktajos gadījumos Veidlapa Būvju iedalījums grupās Izskatīšanas, lēmuma pieņemšanas termiņš
Ierosinot          I – grupas būvniecību Ierosinot   II – grupas būvniecību Ierosinot     III – grupas būvniecību
1. Būvniecības iesniegumi
1.1. Būvniecības iesniegumi ēkām MK 529 noteikumu 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33.punktā minētos gadījumos P4 Pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus), lietošanas veida maiņa; restaurācija (kultūras piemineklis) Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju 30 dienas
1.2. Būvniecības iesniegumi inženierbūvēm MK 253 noteikumu 15.3 punktā minētos gadījumos P4_inzenierbuve Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi 30 dienas
1.3. Būvniecības iesniegumi hidrobūvēm MK 550 noteikumu 19. punktā minētos gadījumos P2_hidrobuve Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi 30 dienas
1.4. Būvniecības iesniegumi autoceļiem MK 633 noteikumu 72., 73., 196. punktā minētos gadījumos P7_autoceliem Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi 30 dienas
2. Paskaidrojuma raksti
2.1. Paskaidrojuma raksts ēku būvniecībai MK 529 noteikumu 22., 23., 24., 35.2., 36.2.punktā minētos gadījumos P1
Paraugs P1 pielikumam
Jauna būvniecība; novietošana; atjaunošana; restaurācija; pārbūve (nepārsniedzot maksimālos apjomus); publiskas ēkas (pilsētā, ciemā) vienkāršota atjaunošana; vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētā, ciemā) 7 dienas
2.2. Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm MK 253 noteikumu 15.1. punktā minētos gadījumos P1_inzenierbuve Jaunu būvniecību, ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi vai restaurāciju 7 dienas
2.3. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai MK 529 noteikumu 27.punktā minētos gadījumos P2 Ēku nojaukšanai Ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments) 7 dienas
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai MK 529 noteikumu 44., 45.punktā minētos gadījumos P7 Konservācija Konservācija Konservācija 7 dienas
2.4. Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm konservācijai MK 253 noteikumu 6.punktā minētos gadījumos P2_inženierbūves konservacija Konservācija 7 dienas
2.5. Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves) MK 529 noteikumu 22., 23., 24., 35.2., 36.2.punktā minētos gadījumos P3 Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves 7 dienas
2.6. Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvei) hidrobūves MK 550 noteikumu 15.1. punktā minētos gadījumos P1_hidrobuve Jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi 7 dienas
2.7. Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai) hidrobūves MK 550 noteikumu 20. punktā minētos gadījumos P4_hidrobuve Konservācija Konservācija Konservācija 7 dienas
2.8. Paskaidrojuma raksts (autoceliem) MK 633 noteikumu 71. punktā minētos gadījumos P6_autoceli  Jauna māju ceļa būvniecību,  pārbūvei vai nojaukšanai 7 dienas
3. Apliecinājuma kartes
3.1. Apliecinājuma karte(ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas) MK 529 noteikumu 35., 36. punktā minētos gadījumos P5 Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu 14 dienas
3.2. Ēkas fasādes apliecinājuma karte MK 529 noteikumu 35., 36. punktā minētos gadījumos P6 Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu Publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršotu atjaunošanu 14 dienas
3.3. Apliecinājuma kartes inženierbūves MK 253 noteikumu 15.2. punktā minētos gadījumos P3_inzenierbuve Jaunu būvniecību, atjaunošanu, ierīkošanu, nojaukšanu vai pārbūvi 14 dienas
3.4. Apliecinājuma kartes autoceliem MK 633 noteikumu 74. punktā minētos gadījumos P8_autoceliem Ierosinot ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu 14 dienas
4. Apliecinājumi
4.1. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai MK 529 noteikumu 166., 167. punktā minētos gadījumos P14 Ēkas nodošanai ekspluatācijā Ēkas nodošanai ekspluatācijā 14 dienas
4.2. Apliecinājums par ēkas nojaukšanu MK 529 noteikumu 207. punktā minētos gadījumos P17 Ēkas nojaukšanas darbu nodošanai Ēkas nojaukšanas darbu nodošanai 14 dienas
4.3. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai MK 253 noteikumu 152. punktā minētos gadījumos P11 inženierbūve Būves nodošanai ekspluatācijā Būves nodošanai ekspluatācijā 14 dienas
4.4. Apliecinājums par inzenierbuves nojaukšanu MK 253 noteikumu 152. punktā minētos gadījumos P14_inzenierbuve Būves nojaukšanas darbu nodošanai Būves nojaukšanas darbu nodošanai 14 diena
4.5. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (hidrobūves) MK 550 noteikumu 122.,131. punktā minētos gadījumos P11_inženierbūve Būves nodošanai ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšana Būves nodošanai ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšana 14 diena
4.6. Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (autoceļi) MK 633 noteikumu 169., 197., 203. punktā minētos gadījumos P11_autoceliem Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi Jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi 14 diena
5. Saistību raksts būvdarbu vadītājam MK 500 noteikumi P7_buvdarbu vad.
6. Saistību raksts būvuzraugam MK 500 noteikumi P8
7. Iesniegums par būves neesamību dabā Iesnieguma veidlapa