Dzimtsarakstu nodaļa

Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa atrodas:

Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā,13. kabinetā, tālr./fax. 64607178, e-pasts: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv

Darba laiks: P, O, C, P: 08.00 līdz 16.30; T: 08.00 līdz 14.30 (pusdienu pārtraukums no 11.45 līdz 12.15)

Sestdienās, pēc iepriekšējas saskaņošanas, tiek organizētas laulību reģistrācijas ceremonijas.

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis  Kabinets
 Nodaļas vadītāja Marija Deksne marija.deksne@rezeknesnovads.lv 64607178 13

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 12. maija 

Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.

No 12. maija laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās ir atļauta, ja tiek ievērotas šādas prasības:

1. iekštelpās un ārtelpās vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki (ieskaitot laulājamos, lieciniekus, dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai garīdzniekus un citas personas), ja tiek ievērota fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;

2. iekštelpās pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas (ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots);

3. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

  • ne vairāk kā divas personas;
  • personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
  • vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
  • personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

 

Lana Mauliņa, Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738
E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv