Interešu izglītības pasākumu plāns

Anita Rudziša – 64607172, (IP) anita.rudzisa@saskarsme.lv
Silvija Bokta – 28602165 (dejas) silvija66@inbox.lv
Rasma Igaune – 26593441 (folklora) rasmaigaune@inbox.lv
Irēna Ivanova – 26353080 (dziesma) irenaivanova@inbox.lv
Romāns Ivanovs – 26526431 (pūtēji)