Izglītības iestādes

Vidusskolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa, nolikums
Dricānu vidusskola Skaidrīte Strode Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads  29233625
dricani@saskarsme.lv www.dricanu-vidusskola.1s.lv
Kaunatas vidusskola Alīna Gendele Kaunata, Rāznas 17, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 64667253
kaunata@saskarsme.lv skola.kaunata.lv
Gundega Rancāne Iugulova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
64628830
64611195
makasani@saskarsme.lv skola@makasani.lv
Maltas vidusskola Vinera Dimpere Malta, Skolas 5, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64634355 64631440
malta@saskarsme.lv skola.malta.lv
Nautrēnu vidusskola Anita Ludborža Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 64644390
nautreni@saskarsme.lv skola.nautreni.lv
Tiskādu vidusskola  Olga Miseviča Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
64646124
tiskadi@saskarsme.lv

Pamatskolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa
Audriņu pamatskola Liāna Teirumnieka Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 64640481
audrini@saskarsme.lv
 Irina Žukova
Bērzgale,Rītupes 25, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4612
64644627
berzgale@saskarsme.lv
Feimaņu pamatskola Aina Drikšņa
Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4623
64644749
feimani@saskarsme.lv
Gaigalavas pamatskola Ināra Ūsīte Skolas iela 5, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4618 64644519
gaigalava@saskarsme.lv
Jaunstrūžānu pamatskola Ivars Igaunis
Strūžāni, Miera 12, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4643
64667096
jaunstruzani@saskarsme.lv
Struktūrvienības vadītāja Nadežda Černobrova
Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4624
64644950
kruki@saskarsme.lv
Struktūrvienības vadītāja
Gaļina Bogdanova
Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4633
64640200
liepas@saskarsme.lv
Rēznas pamatskola Anatolijs Kozlovskis
Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4642
64644170
rezna@saskarsme.lv
Rikavas pamatskola,
Gaigalavas pamatskolas
struktūrvienība
Struktūrvienības vadītāja
Ilze Kuhaļska
Rikava, Skolas 5, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4648
64640736
rikava@saskarsme.lv
Silvija Freiberga
Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4638
64640547
sakstagals@saskarsme.lv
Verēmu pamatskola Iveta Gaile
Šķeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4647
64628835
64628838
veremi@saskarsme.lv

Speciālās skolas

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa, nolikums
Adamovas speciālā internātpamatskola Jānis Puriņš Adamova , Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 64633740
adamova@saskarsme.lv
Maltas speciālā internātpamatskola Georgs Ignatjevs Malta, Rozentovas 9, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64631050
maltasspec@saskarsme.lv
Tiskādu speciālā internātpamatskola Žanis Feldmanis Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636 64646135
tiskadiint@saskarsme.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes

Nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis E-pasts, mājas lapa
Olga Jurčenko Bērzgale, Rītupes 40, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612 64644641 berzgalepii@saskarsme.lvNolikums
vadītāja p.i. Sandra Viša Nākotnes iela 1, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 64637566 cornajapii@saskarsme.lvNolikums
Biruta Bikovska Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 26165373, 25400204 dricanipii@saskarsme.lvNolikums
Ilga Švarce Skolas iela 1 Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618 64644531 gaigalavapii@saskarsme.lvNolikums
Svetlana Klīdzēja Sprūževa, Centrālā, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641 64640490 griskanipii@saskarsme.lvNolikums
Reņa Gailuma Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619 64644563 ilzeskalnspii@saskarsme.lvNolikums
Valentīna Mališeva “Zariņš”, Bekši,  Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 64640441 ozolainepii@saskarsme.lvNolikums
Sandra Viša Kaunata, Rāznas 32, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 64667136 kaunatapii@saskarsme.lvNolikums
Valentīna Mališeva Lūznava, Pils 1, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627 64667324 luznavapii@saskarsme.lvNolikums
Alīna Čistjakova Malta, Skolas 25, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64631046 maltapii@saskarsme.lvNolikums
Sandra Viša Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626 64646741 makonkalnspii@saskarsme.lvNolikums
Aija Orenīte Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631 64615401 (LMT) naglipii@saskarsme.lvNolikums
Tatjana Pujate Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 64644416 nautrenipii@saskarsme.lvNolikums
Velta Melne Rikava, Jaunības 17, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648 64640777 rikavapii@saskarsme.lvNolikums
Jeļena Dzene Skolas iela 3, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 64644825
silmalapii@saskarsme.lv
Ilze Treikule Strūžāni, Miera 14a, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 64667505 struzanipii@saskarsme.lvNolikums
Skaidrīte Veselova Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645 64640034 uljanovapii@saskarsme.lvNolikums

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Nosaukums Adrese Vadītāja vārds, uzvārds, telefons Kontakttālrunis, e-pasts, mājas lapa
Bērnu un jaunatnes sporta skola Atbrīvošanas aleja – 95A, Rēzekne
Aldis Ciukmacis
m.t.29173127
64607181,
sports@rdnet.lv
Nolikums
Maltas Mūzikas skola
Rēzeknes novads
Malta, Brīvības – 6
Normunds Štekelis
m.t.26582296
64635073,
muzikasskola@saskarsme.lv
J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle
Rēzeknes novads
Nautrēnu pagasts
„Rogovka”
Maija Gailuma
m.t.26404003
gailuma.maija@inbox.lv
makslasskola@saskarsme.lv