Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde

Dricānu pirmsskolas izglītības iestādeAdrese: Dricāni, Dricānu ciems, Rēzeknes novads
Telefons: 25400204
e-pasts: dricanipii@saskarsme.lv
Vadītāja: Biruta Bikovska
Mērķa grupa: 1 – 6 gadu vecuma bērni
Darba laiks: 7.30 – 17.00
Programma: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (0101 1111)
Grupu skaits: 2 (1-4g., 5-6g.)
Bērnu skaits: 30
Pedagogu skaits: 4
Tehnisko darbinieku skaits: 3
Izglītības iestādes moto: Lai katrs bērns būtu veselīgs, dzīvespriecīgs un zinātkārs.
Galvenais mūsu darba mērķis ne tikai sagatavot bērnus skolas gaitām, bet iemācīt būt drošiem, pārliecinātiem par saviem spēkiem un prasmēm. Palīdzēt katram bērnam noticēt sev, gūt panākumus, izteikt sevi radošā darbībā, būt atsaucīgam, rosināt iniciatīvu mācīties, vērot, pētīt un izdarīt secinājumus.

  • Pirmsskolas izglītības iestādē bērni sadraudzējas ar saviem vienaudžiem, iepazīstas ar burtiem un cipariem, apgūst lasīšanas mākslu, piedalās interesantās rotaļās, iepazīstas ar pasaku varoņiem, apgūst līdzjūtības un pieklājības skolu, darbojas ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, izmēģina savus spēkus veidošanā, aplicēšanā, zīmēšanā, rokdarbos, asina prātu attīstošajās spēlēs, iepazīst tuvāko apkārtni, izjūt sportot prieku, uzjautrinās jautros brīžos, iepazīst latviešu tautas tradīcijas, apgūst dziedāšanas un dejošanas prasmes.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbinieki ir motivēti apgūt jauno kopā ar bērniem, iet bērniem līdzās ļaujot pētīt, izgudrot, radīt, jautāt un noskaidrot. Pedagogs ir gatavs atbalstīt, iedrošināt, skatīties, domāt un mēģināt kopā ar bērnu.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē vecāki ir savu bērnu patiesi mīloši, ieinteresēti, iecietīgi, saprotoši, uz kopīgu sadarbību vērsti un atklāti cilvēki, kuri nebaidās jautāt, izzināt un līdzdarboties.

IMG_0005 IMG_0035 IMG_0186