Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādeAdrese: Skolas iela 1, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618
Telefons: 64644531
Vadītāja: Ilga Švarce
Mērķa grupa: pirmskolas vecuma bērni un vecāki
Darba laiks: katru darba dienu no pulksten 07.30 līdz 18.00
Programma: Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Programmas kods 01011111. Licence Nr. V-5693, izsniegta 16.10.2012.
Mācību valoda: latviešu
Mērķis: Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties.
Iestādes uzdevums: Nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs bērns spēj iegūt kvalitatīvu izglītību un attīstīties intelektuāli, emocionāli, sociāli un fiziski.

Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 33 bērni, vecumā no 1gada 6mēn. līdz 7 gadiem un ir divas mācību grupiņas: Jaunākajā ”Sprīdīšu” grupiņā mācās un veido iemaņas– 16 bērni, un „Kāpēcīšu” grupiņā zinības apgūst 17 bērni.
Iestādē strādā 11 darbinieki:
4 pirmsskolas izglītības skolotāji;
logopēds, kas strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai;
6 tehniskie darbinieki.

Ikvienu bērnu šajā izglītības iestādē sagaida īpaša attieksme, jaukas audzinātājas, individuāla pieeja. Apmeklējot bērnudārzu bērni varēs atrast sev jaunus draugus, rotaļāties un attīstīt komunikācijas spējas ar vienaudžiem, kā arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas nodarbībās, apgūt zinības pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

Iestādes tradīcijas un pasākumi:

  • Zinību diena;
  • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas;
  • Tēvu diena;
  • Latvijas dzimšanas diena;
  • Vecāku pēcpusdiena;
  • Māmiņu diena;
  • Izlaidums;
  • Tematiskās izstādes kopā ar vecākiem un bērniem;
  • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos.

 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādeGaigalavas pirmsskolas izglītības iestādeGaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde