Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

nautr1Adrese: „Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV -4652
Telefons: 64644416
e-pasts: nautrenipii@saskarsme.lv
Vadītāja: Tatjana Pujate
Darba laiks no plkst. 8.00-17.00
Programma: Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 0101 11 11
Bērnu skaits: 38
Grupu skaits: 2 ( 1-4 gadi) (5-6 gadi)
Pedagogu skaits: 3 pirmsskolas izglītības skolotājas; pirmsskolas mūzikas skolotāja; skolotājs logopēds
Tehnisko darbinieku skaits: 4
Izglītības iestādes moto: skatīties uz pasauli bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes uzdevums: attīstīt bērnam sociālās iemaņas un personības īpašības virzībā no vienkāršā uz sarežģīto, saturu izvēloties atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām, viņu emociju un jūtu pasaulei, akcentējot bērnu individualitāti, noteicošo lomu piešķirot pieaugušā un bērna sadarbībai un attīstošās vides veidošanai. Videi ir liela nozīme bērna dzīvē, tāpēc rosinoša, pozitīva un droša vide ir svarīga,  lai bērns būtu rosīgs, laimīgs un drošs. Nelielas grupas garantē gādību un kārtību, veltot maksimālu uzmanību katram bērnam.

nautr2 nautr4 nautr6nautr3