Amatierteātri

Audriņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs „Potešņiki”

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Tamāra Smirnova
Tālrunis: 25412872

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama dramatiskais kolektīvs „Sit saujā”

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Vija Jeršova
Tālrunis: 28783860

Dricānu kultūras nama dramatiskais kolektīvs

Dibināšanas gads: 2011.
Vadītājs: Andris Eriņš
Tālrunis: 29469164

Dricānu kultūras nama dramatiskais kolektīvs ”Siebrineicys”
Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Genovefa Jonāne
Tālrunis: 64644109, 29524178

Feimaņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs “Savējie”

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Ināra Reinika
Tālrunis: 29437896

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Apīnis”

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Bykovīši”

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655

Gaigalavas kultūras nama senioru amatierteātris „Optimisti”

Dibināšanas gads: 1996.
Vadītāja: Ilze Vugule
Kontaktpersona: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655, 64644562

Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” dramatiskais pulciņš “Šādi Tādi”

Dibināšanas gads: 2010.
Vadītāja: Jolanta Mihailova
Tālrunis: 22048496

Griškānu pagasta kultūras nama dramatiskais pulciņš “Aizspogulija”

Dibināšanas gads:
Vadītāja: 
Tālrunis: 
E-pasts:

Ilzeskalna tautas nama dramatiskais kolektīvs

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Anna Višķere
Tālrunis: 64644583

Kaunatas tautas nama dramatiskais kolektīvs “Kaunatas runōtōji”

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Nellija Vasiļjeva
Tālrunis: 29463881

Kaunatas pagasta Dubuļu tautas nama dramatiskais kolektīvs “Traļi-vaļi”

Dibināšanas gads: 1999.
Vadītāja: Žanna Anisčenko
Tālrunis: 26402305

Mākoņkalna tautas nama dramatiskais kolektīvs “Raudive”

Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Regīna Trūle
Tālrunis: 26309912

Lendžu kultūras nama dramatiskais pulciņš „Atspūļa”

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Līga Latiševa Čudare
Tālrunis: 28632355
Kontaktpersona: Ligita Meļko
Tālrunis: 29397068

Maltas kultūras nama amatierteātris „Noktirne”

Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Elīna Prusaka
Tālrunis: 26117782

Pušas tautas nama amatierteātris
Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Mārīte Krasnobaja
Tālrunis: 26275765

Nagļu tautas nama dramatiskais kolektīvs
Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Anna Baleiša
Tālrunis: 26398826, 64644339

Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskais kolektīvs
Dibināšanas gads: 1998.
Vadītāja: Maruta Miščenko
Tālrunis: 26421838

Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris

Dibināšanas gads: 1915.
Vadītāja: Ērika Bozoviča
Tālrunis: 29122057
E-pasts: erika.bozovica@inbox.lv


Nautrēnu pagasta jauniešu muzikālais teātris

Dibināšanas gads: 2010.
Vadītāja: Ingrīda Balode
Tālrunis: 29395510


Strūžānu kultūras nama amatierteātris „Ķirzakas buča”

Dibināšanas gads: 2011.
Vadītāja: Sarmīte Stepiņa
Tālrunis: 29174868
E-pasts: sarmite.taunaga@inbox.lv