Bibliotēkas

Audriņu pagasta bibliotēka

Adrese: Krasuhas iela 3, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4611
Vadītāja: Margarita Platonova
Tālrunis: 64640353 (ambulance)
Mob.Tālr: 26461914

Bērzgales pagasta bibliotēka

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
Vadītāja: Ruta Romanova
Tālr./Fakss: 64644633 (pagasta pārvaldē)
Mob.Tālr: 26358190

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

Adrese: Uzvaras iela 1, Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622
Vadītāja: Alla Bule
Tālrunis: 64640979

Čornajas pagasta Rāznas bibliotēka

Adrese: Nākotnes iela 3, Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Vadītāja: Silvija Deksne
Tālrunis: 64637553

Dricānu pagasta bibliotēka

Adrese: Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Vadītāja: Jevgeņija Pavārnieka
Mob.Tālr: 26210805, 25436559

Feimaņu pagasta bibliotēka

Adrese: Krāce, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Vadītāja: Erna Ulase
Tālrunis: 64644750
E-pasts: erle@inbox.lv

Gaigalavas pagasta bibliotēka

Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618
Vadītāja: Marija Vabale
Tālrunis: 64644537 (pagasta pārvaldē)
Mob.Tālr: 29383106
Fakss: 64644539 (pārvaldē)

Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka

Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4649
Vadītāja: Vija Sjomkāne
Mob.Tālr: 29373472

Griškānu pagasta bibliotēka

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4641
Vadītāja: Vija Proveja
Tālrunis: 64640507
Mob.Tālr: 26487354

Ilzeskalna pagasta bibliotēka

Adrese: Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619
Vadītāja: Ināra Strode
Tālrunis: 29411306

Kantinieku pagasta bibliotēka

Adrese: Livža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4621
Vadītāja: Santa Laizāne
Tālrunis: 64640641

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

Adrese: Rāznas iela 32, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622
Vadītāja: Nellija Vasiļjeva
Mob.tālr.: 29463881

Kaunatas pagasta 2. bibliotēka

Adrese: Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4616
Vadītāja: Janīna Jermaškeviča
Tālrunis: 64644250

Lendžu pagasta bibliotēka

Adrese: Viraudas iela 3, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4625
Vadītāja: Ilga Gudrika
Tālrunis: 62601053

Lūznavas pagasta bibliotēka

Adrese: Pils iela 8, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627
Bibliotekāre: Nadežda Tarasova
Tālrunis: 64646017

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Lipušķi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
Vadītāja: Lilita Kudrjavceva
Tālrunis: 64646742

Maltas pagasta bibliotēka

Adrese: Stacijas iela 24, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630
Vadītāja: Ērika Grigorjeva
Tālrunis: 64632078, 26115508
E-pasts: maltas_biblioteka@inbox.lv

Nagļu pagasta bibliotēka

Adrese: Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4631
Vadītāja: Veronika Volka
Tālrunis: 64644272

Nautrēnu pagasta bibliotēka

Adrese: Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652
Vadītāja: Anita Žogota
Tālrunis: 64644416 (bērnudārzā)
Mob.tālr: 28359836

Nautrēnu pagasta bibliotēkas Dekteru ārējais apkalpošanas punkts

Adrese: Dekteri, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4652
Vadītāja: Emīlija Laizāne
Tālrunis: 64640775

Ozolaines pagasta bibliotēka

Adrese: “Bekši”, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Vadītāja: Antoņina Dzene
Tālr./Fakss: 64640171 (pagasta pārvaldē)

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Adrese: Ozolaine, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Vadītāja: Zinaīda Aļberhta
Tālr./Fakss: 64644032

Pušas pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 1, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4635
Vadītāja: Austra Nipere
Tālr./Fakss: 64646045 (pagasta pārvaldē)

Rikavas pagasta bibliotēka

Adrese: Jaunības iela 15, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4648
Vadītāja: Vilma Poplavska
Tālrunis: 64607086

Sakstagala pagasta bibliotēka

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638
Vadītāja: Ingrīda Mažāne
Tālrunis: 64640575, 26490005

Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Adrese: Subinaite, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4645
Vadītāja: Ingrīda Mažāne
Tālrunis: 26490005
E-pasts: ravine@inbox.lv

Silmalas pagasta bibliotēka

Adrese: Saules iela 4, Gornica, Malta, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630
Vadītāja: Natālija Briksina
Mob.tālr.: 26067627

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

Adrese: Miera iela 4, Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636
Vadītāja: Anita Laizāne
Tālrunis: 64644953

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka

Adrese: Lakstīgalu iela 7, Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes rajons, LV – 4636
Vadītāja: Larisa Varlamova
Tālrunis: 64646132

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

Adrese: Štikāni, Ružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4636
Vadītāja: Nadežda Boļšakova
Tālrunis: 64646941

Stoļerovas pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 1, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4642
Vadītāja: Anna Kraule
Tālr./fakss: 64644192 (pagasta pārvaldē)

Strūžānu pagasta bibliotēka

Adrese: Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Vadītāja: Anna Esta
Tālrunis: 64667532

Vērēmu pagasta bibliotēka

Adrese: Jāņa Zvīdra iela 3c, Sondori, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4647
Vadītāja: Regīna Volkova
Tālrunis: 64605905