Kultūras nami

Audriņu pagasta kultūras nams

Adrese: Piemiņas iela 7a, Audriņu pag., LV-4611
Vadītāja: Tamāra Smirnova
Telefons: 64640318, LMT 25412872, TELE2 22323551
Fax: 64628241
E-pasts: audrinukn@inbox.lv

Bērzgales pagasta kultūras nams

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales pag., LV-4612
Vadītāja: Daila Ekimāne
Telefons: 64644644, 26185204
Fax: 64644633
E-pasts: Daila.Ekimane@berzgale.lv

Čornajas tautas nams

Adrese: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts
Vadītājs: Santa Viša – Gaisiņa
Telefons: 26415942
E-pasts: Santa-razna@inbox.lv

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams

Adrese: Čornajas pag., Ratnieki , Uzvaras iela 1, LV-4617
Vadītāja: Vija Jeršova
Telefons: 64640979, 28783860
E-pasts: vijajersova@inbox.lv

Dricānu pagasta kultūras nams

Adrese: Dricāni, Dricānu pag., LV-4615
Vadītāja: Genovefa Jonāne
Telefons: 26665868
Fax : 64644069
E-pasts: genovefa.jonane@inbox.lv

Feimaņu pagasta kultūras nams

Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., LV-4623
Vadītāja:  Dina Šmaukstele
Telefons: 26478741, 64644750
Fax: 64644892
E-pasts: dina.smaukstele@gmail.com

Gaigalavas pagasta kultūras nams

Adrese: Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes iela 2, LV-4618
Vadītāja: Valentīna Deksne
Telefons: 64644534, 29498655
Fax : 64644539
E-pasts: gaigalavakn@inbox.lv

Griškānu pagasta kultūras nams

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., LV-4641
Vadītāja: Inna Seļgicka
Telefons: 26782149
E-pasts: innaselgicka@inbox.lv

Ilzeskalna pagasta tautas nams

Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., LV-4619
Vadītāja: Anna Višķere
Telefons: 29498652
Fax: 64644580
E-pasts: annaviskere@inbox.lv

Kaunatas pagasta tautas nams

Adrese: Rāznas iela 14, Kaunatas pag. LV-4622
Vadītāja: Gunta Paulāne
Telefons: 64667003, 29353006
Fax: 64667000
E-pasts: gunta.paulane@inbox.lv

Kaunatas pagasta Dubuļu tautas nams

Adrese: P/n Dubuļi, Kaunatas pag., LV-4616
Vadītāja: Žanna Aniščenko
Telefons: 64644250, 26402305

E-pasts: zanna7774@inbox.lv


Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs

Adrese: Liuža, Kantinieku pag., LV- 4621
Vadītāja: Valda Tutina
Telefons: 28727103
E-pasts: valdatutina@inbox.lv

Lendžu pagasta kultūras nams

Adrese: Lendži, Lendžu pag., Viraudas iela 3, LV-4625
Vadītāja: Ligita Meļko
Telefons: 29397068
Fax: 64644726
E-pasts: ligitamelko@inbox.lv

Mākoņkalna pagasta tautas nams

Adrese: Lipušķi, Mākoņkalna pag., Līgo iela 1, LV-4626
Vadītāja: Skaidrīte Beitāne
Telefons: 64644873, 26593450
E-pasts: beitane8@inbox.lv

Maltas pagasta kultūras nams

Adrese: 1.maija iela 80, Maltas pag., LV-4630
Vadītāja: Elīna Prusaka
Telefons: 64632065, 26117782
Fax: 64621401
E-pasts: elinaprusaka@inbox.lv
Mājas lapa: www.malta.lv

Nagļu pagasta tautas nams

Adrese: Nagļi, Nagļu pag., LV-4631
Vadītāja: Anna Baleiša
Telefons: 64644339, 26398826
Fax: 64644323
E-pasts: baleisha@inbox.lv

Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., LV-4652
Vadītāja: Nellija Viļuma
Telefons: 64644043, 26363203
Fax: 64628805
E-pasts: nellija.viluma@inbox.lv

Ozolaines pagasta tautas nams

Adrese: Bekši, Ozolaines pag., LV-4633
Vadītāja: Santa Ostaša
Telefons: 64640171 (pagasta pārvaldē)
Fax: 64640171, 25127340
E-pasts: santa.ostasa@ozolaine.lv

Ozolmuižas pagasta kultūras nams

Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., LV-4633
Vadītāja: Līga Bistrova
Telefons: 29121139
E-pasts: bistrovaliga@inbox.lv

Pušas pagasta tautas nams

Adrese: Parka iela 1, Pušas pag., LV-4635
Vadītāja: Mārīte Krasnobaja
Telefons: 64646045 (pag.pārv.), 26275765
Fax: 64646045
E-pasts: marite.krasnobaja@inbox.lv

Rikavas pagasta kultūras nams

Adrese: Jaunības iela 10, Rikavas pag., LV-4648
Vadītāja: Inese Vērdiņa

Telefons: 64607087, 29389800
Fax: 64607081

E-pasts: inese.rikava@inbox.lv


Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., LV-4645
Vadītāja: Inga Kindzule
Telefons: 22131552
E-pasts: ingakindzule@inbox.lv
 

Silmalas pagasta Ružinas kultūras nams

Adrese: Vecružina, Silmalas pag., Jaunatnes iela 1, LV-4636
Vadītāja:  Tatjana Volkova
Telefons: 64644830, 29173680
Fax: 64644830
E-pasts: TatjanaVolkova3@inbox.lv

Silmalas pagasta kultūras nams

Adrese: Silmalas pag., Gornica, Saules iela 4, LV-4630
Vadītāja: Natālija Stafecka
Telefons: 64644830, 29374136
Fax: 64644830
E-pasts: natka1984@inbox.lv

Silmalas pagasta Kruku kultūras nams

Adrese: Kruki, Silmalas pag., Tirgus iela 1, LV-4636
Vadītāja: Natālija Valinika
Telefons: 64644682, 26453316
Fax: 64644830
E-pasts: Natalija1109@inbox.lv

Silmalas pagasta Štikānu kultūras nams

Adrese: Štikāni, Silmalas pag., LV-4644
Vadītāja: Marija Minajeva
Telefons: 64644682, 27157623
Fax: 64644830
E-pasts: marinastikani@inbox.lv

Stoļerovas pagasta saietu nams

Adrese: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., LV-4642
Vadītāja: Dzintra Gribuste
Telefons: 28357891
E-pasts: iartnizd@inbox.lv

Stružānu pagasta kultūras nams

Adrese: Miera iela 14, Stružānu pag., LV-4643
Kultūras nama vadītāja: Leokādija Razgale,
Mākslinieciskās daļas vadītāja: Sarmīte Stepiņa
Telefons: 64667042, 29122068, 29174868
E-pasts:
leokadijarazgale@inbox.lv
sarmite.stepina@struzani.lv


Vērēmu pagasta tautas nams

Adrese: J. Zvīdra 4, Sondori, Vērēmu pag., LV-4647
Vadītāja: Sarmīte Strupoviča
Telefons: 64628834, 29131963
E-pasts: sarmuks8@inbox.lv