Rēzeknes novada kultūras pasākumu plāns 2017. gadam

 

Laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Īss apraksts

Atbildīgā persona

04.01.

Audriņu traģēdijas 75. gadadienai veltīts piemiņas pasākums Audriņi Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem, Ančupānu memoriālā, Rēzeknē pie tirgus laukuma T. Smirnova 64640318

audrinukn@inbox.lv

11.01.

Jaunā gada kultūras darbinieku izbraukuma seminārs Stoļerovas saietu nams   I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

13.01.

 Amatiermākslas festivāls “Dažādie estrādes žanri, skatuve un es” Maltas pagasta kultūras nams Piedalās dažādu žanru amatiermākslas kolektīvi un individuālie izpildītāji E.Prusaka   26117782

elinaprusaka@inbox.lv

14.01.

plkst.18.00

Rēzeknes novada, pilsētas un Viļānu novada deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis” Viļāni Novada deju kolektīvu koncerts I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

27.01.

Gada ieskaņas pasākums Ilzeskalnā. Tautas nama 45 darbības gadu jubileja Ilzeskalna tautas nams Ciemos aicināti tuvākie kaimiņi, bijušie kultūras dzīves vadītāji. Pasākums pie galdiņiem, koncerts, dejas A. Višķere 29498652

annaviskere@inbox.lv

04.02.

Lendžu vidējās paaudzes deju kolektīva “Ūdzeņa” 5 darbības gadu koncerts Lendžu pagasta kultūras nams Koncerts L. Meļko 29397068

ligitamelko@inbox.lv

12.02.
plkst.12.00

Rēzeknes novada folkloras ansambļu skate “Baltica” Rikavas pagasta kultūras nams Rēzeknes novada folkloras kopu un ansambļu skate I. Pleikšne 64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

18.02.

plkst.14.00

Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu izrāžu parāde „Kaudzēm smieklu” Silmalas pagasta kultūras nams Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu priekšnesumi I. Pleikšne 64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

24.02.

Masļenica Silmalas pagasta Kruki Masļenicas tradīciju izzināšanai, popularizēšanai, saglabāšanai. Programmā: sadziedāšanās, konkursi, vizināšanās ar kamanām, pankūkas, tēja N. Valinika 26453316

Natalija1109@inbox.lv

25.02.

plkst.14.00

Folkloras kopu sadziedāšanās “Lai balstiņa tālu skan…” Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams Folkloras kopas ”Rateņš” 5 darbības gadu svinību pasākums V. Jeršova 28783860

vijajersova@inbox.lv

11.03.

plklst.14.00

Rēzeknes novada vokālo ansambļu sadziedāšanās, jaukto vokālo ansambļu skate Stružānu pagasta kultūras nams Rēzeknes novada vokālo ansambļu koncerts S. Stepiņa 29174868

sarmite.taunaga@inbox.lv

19.03.

Rēzeknes novada uzņēmēju diena Latgales vēstniecība GORS Novada labāko uzņēmēju godināšana, koncerts I. Pleikšne 64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

01.04.

Koru skate Rēzeknes kultūras nams   I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

02.04.

7. mūsdienu deju festivāls “Zem laimes lietussarga” Audriņu pagasta kultūras nams Līnijdeju un mūsdienu deju kolektīvu koncerts T. Smirnova 25412872

audrinukn@inbox.lv

04.04.

Ozolu aleju stādīšana pagastos Rēzeknes novads Latvijas 100-gadei veltīta ozolu aleju stādīšana novada pagastos I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

08.04.

Deju kolektīvu skate Rēzeknes kultūras nams   I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

17.04.

Tautas mūzikas festivāls “Latgaliskais azarts” Maltas pagasta kultūras nams Piedalās dziedātāji, dejotāji, muzikanti E.Prusaka   26117782

elinaprusaka@inbox.lv

__04.

Latgales novadu vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošais konkurss Nautrēnu sporta halle/kultūras nams Konkurss, apbalvošana N.Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

22.04.

Tautas deju kolektīvu sadancis “Aprīļa pilieni” Dricānu pagasta kultūras nams Tautas deju kolektīvu koncerts, atpūtas vakars G. Jonāne 26665868

genovefa.jonane@inbox.lv

22.04.

plkst.8.00

Jura tiergs Ratnīkūs Čornajas pagasta Ratnieki Aicināti pirkt un pārdot gribētāji ar īpašu preci V. Jeršova 28783860

vijajersova@inbox.lv

23.04.

Jura dienas gadatirgus Rogovkā Laukums pie Nautrēnu  pagastmājas Andele, koncerts, konkursi, atrakcijas N.Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

29.04.

“Latgales podnieku dienu 2017”  izstādes atklāšana Rēzeknes novads, Lūznavas muiža Izstādē piedalās vairāk kā 30 Latgales podniecības meistari ar pēdējā gadā darinātajiem keramikas traukiem, svilpauniekiem u.c. Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā (t.s. melnā) keramika, virpoti un lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika. I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

30.04.

Literāri muzikālais uzvedums “Mes asam izradzāti Latgolys zemei svātai…”. Piedalās dzejniece Anna Rancāne, mūziķe Kristīne Kārkle, aktieri. Lūznavas muiža Piedāvājam dzeju un mūziku par cilvēka mūžīgo  izredzētību savai tēvzemei, par aiziešanu un atgriešanos, par mājām, kas katram no mums ir dziļi dvēselē. I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

01.05.

Fr. Trasuna fabulu svētki ”Ka kūpeibā ir spāks/ Pret tū i runuot grāks” Fr. Trasuna muzejā “Kolnasāta” Sakstagalā Uzstājas iepriekšējo gadu skolēnu skatuves runas konkursa “Vuolyudzāni” uzvarētāji, literāti, mūziķi, politiķi, aktieri. I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

05.05.

Latgales kongresam 100 Rēzekne Dievkalpojums, gājiens, Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšana, zinātniska konference

06.05.

Sestais pasaules latgaliešu saiets Rēzeknē Rēzekne Plaša kultūras programma

08.05.

Atceres brīdis pie pieminekļa Audriņu traģēdijas upuriem, Ančupānu memoriālā Audriņi, Ančupāni Piemiņas brīdis T. Smirnova 64640318

audrinukn@inbox.lv

13.05

Tautas muzikantu saiets “Večerinka Gaigalavā” Gaigalava Koncerts, kopīga muzicēšana V.Deksne 29498655

gaigalavakn@inbox.lv

13.05.

Deju kolektīvu sadancis “Možam garam un sparam” Vērēmu brīvdabas estrāde Tradicionāls pasākums, kad tiekas “deju draugi” no Latvijas novadiem. Teatralizēts koncerts. Strūklakas modināšana. Balle S. Strupoviča 29131963

sarmuks8@inbox.lv

21.05.

Latgales mākslas svētki “Krāsas karogā” Višķi  

26.05.

Vides svētki “Būt zaļiem” Lūznavas muiža   I.Drele 29473700

inga.drele@inbox.lv

27.05.

Lendžu brīvdabas estrādes vasaras sezonas atklāšanas pasākums “Lendžu lustes” Lendži Tautas mākslas kolektīvu koncerts L.Meļko   29397068

ligitamelko@inbox.lv

27.05.

Tautas muzikantu festivāls Antona Kūkoja piemiņai “O, bļaka” Nautrēnu sporta halle/kultūras nams Pagasta, novada, kaimiņu novadu tautas muzikantu uzstāšanās N.Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

27. – 28.05.

Tautas mūzikas svētki Ludza  

02.06.

Vasaras sezonas atklāšana Bērzgales brīvdabas estrādē Bērzgale Vieskolektīvu koncerts, zaļumballe D.Ekimāne 26185204

Daila.Ekimane@berzgale.lv

10.06.

Dziesmu svētku modelēšanas koncerts Jēkabpils Piedalās kori, deju kolektīvi

14.06.

Mākoņkalna folkloras kopas 35 darbības gadu jubilejas svinības Mākoņkalns Folkloras kopu sadziedāšanās S. Beitāne 26593450

beitane8@inbox.lv

17. – 18.06.

Sieviešu deju kopu festivāls “Spīganu dejas ezera atspulgā” Gaigalava Piedalās sieviešu deju kopas no Latvijas un ārvalstīm. Koncerti kultūras namā un ŪTAC “Bāka” V.Deksne 29498655

gaigalavakn@inbox.lv

22.06.

Velomaratons „Atved Leigū!”

Pušas pagasts Līgo velomaratons velomīļiem, nomināciju piešķiršana, apbalvošana M. Krasnobaja 28325655

marite.krasnobaja@inbox.lv

29.06. Pīterdīna Rogovkā Nautrēnu sporta halle/kultūras nams Pētera Jurciņa atceres pasākums ar populāru dzejnieku un pašdarbnieku piedalīšanos N.Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

01.07.

“Pīteru ryucīns”

Bērzgale Retromotociklu īpašnieku salidojums un brauciens pa novadu. Pārrunas, atpūta D.Ekimāne 26185204

Daila.Ekimane@berzgale.lv

01.07.

Volkenbergas pils svētki Mākoņkalna estrāde Rēzeknes novada pašdarbības kolektīvu koncerts, zaļumballe. Pilngadnieku apsveikšana S. Beitāne 26593450

beitane8@inbox.lv

01.07.

Dāmu olimpiāde Vērēmu brīvdabas estrāde Dāmu komandas piesakās iepriekš, uz pasākumu ierodoties ar sagatavotu komandas prezentāciju. Komandām jāpiedalās dažādās nenopietni nopietnas aktivitātēs. Notiek arī individuālas dāmu “izrādīšanās”. Sacensības mijās ar muzikāliem priekšnesumiem. Apbalvošana. Kopējs launags S. Strupoviča 29131963

sarmuks8@inbox.lv

08.07.

Maltas pagasta svētki “Maltai 80” Maltas pagasts Izstādes, koncerts, radošās darbnīcas E.Prusaka 26117782

elinaprusaka@inbox.lv

S. Pīgožne 26189569

ilvija.pigozne@inbox.lv

08.07.

Zvejnieku svētki Nagļu ciems Makšķerēšanas sacensības, sporta sacensības, koncerts, zaļumballe A. Baleiša 26398826

I. Benjava 28342286

inesebenjava@inbox.lv

15.07.

Rēzeknes Novada diena Ančupānu ieleja (kartodroms) Kulinārais mantojums, amatnieku tirdziņš, tautas mākslas kolektīvu koncerts. Viesmākslinieku koncerts – nakts balle I. Pleikšne 64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

16.07.

Mākslas pikniks Lūznavas muiža Mākslas pikniks – mākslu un garšu festivāls, kurā vienuviet aicināti pulcēties mākslas baudītāji, sajūtu gardēži un īpašo mirkļu kolekcionāri, lai ar mūzikas, mākslas, dejas, garšu un citām baudām piedzīvotu mākslas radīšanas brīdi I.Drele 29473700

inga.drele@inbox.lv

21.07.

Novada pašvaldības darbinieku sporta spēles Rikava Sportiskas un izklaidējošas aktivitātes starppagastu pārvalžu darbiniekiem, koncerts A.Tārauds 29451822

I.Vērdiņa  29389800

inese.rikava@inbox.lv

22.07.

Iļjas gadatirgus Kaunatā Kaunata Gadatirgus, tautas dejas, folklora, pašdarbnieku uzvedums G.Paulāne 29353006

gunta.paulane@inbox.lv

28.07. plkst.14.00

Plastilīna figūru veidošanas konkurss bērniem Silmalas pagasta kultūras nams Mājas darbs – plastilīna figūras izveidošana par noteiktu tematiku, jāprezentē pasākuma laikā. Fināls – jāveido figūra, vērtē žūrija. Balvas un pārsteigumi viesiem N. Stafecka 22016605

silmalasdzive@inbox.lv

28. – 30.07.

Pirtnieku festivāls Ozolainē Ozolaines pagasts, Bekši, teritorija ar Bekšu dīķi, Līgo kalns Piedalās pirtnieki no visas Latvijas, aicināti pirtnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas. Pirtnieku meistarklases, paraugdemonstrējumi. Pirtnieku konkurss. Folkloras kopu, tautas deju ansambļu uzstāšanās, vakara koncertprogrammas, noslēguma vakara koncerts, balle S. Ostaša 25127340

santa.ostasa@ozolaine.lv

30.07

Annas diena Bērzgalē Bērzgales centrā, kultūras namā No rīta – tirgus ciemata centrā.

Dažādas meistardarbnīcas kultūras namā

D. Ekimāne 26185204

Daila.Ekimane@berzgale.lv

05.08.

Amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums” Gaigalava Amatierteātru izrādes V.Deksne 29498655

gaigalavakn@inbox.lv

14. – 19.08.

Sakstagala pagasta svētki Sakstagals Dažādas aktivitātes visas nedēļas garumā. Fr.Trasuna muzejam – 25, Sakstagalam kā apdzīvotai vietai – 435, Sakstagala pagastam – 120 I. Kindzule 22131552

ingakindzule@inbox.lv

18.08.

Rēzeknes un Viļānu novada Grāmatu svētki Viļāni Publiska diskusija, tikšanās ar rakstniekiem un izdevējiem, grāmatu tirdzniecība V. Viša 29933237

Valentina.Visa@rezeknesnovads.lv

19.08.

Kinorežisoram Teuvo Tulio  – 105 Ilzeskalna pagasts,  tautas nams Piemiņas pasākums pie piemiņas zīmes Šķerbinieku sādžā, dekoratīvu kociņu stādīšana. Tuvinieku atmiņas, filmas noskatīšanās A. Višķere 29498652

annaviskere@inbox.lv

26.08.

Audriņu kultūras nama 55.gadu jubilejas pasākums Audriņu pagasta kultūras nams Atpūtas pasākums pie galdiņiem, koncerts, dejas T. Smirnova 64640318

audrinukn@inbox.lv

26.08.

Ratnieku ciema svētki “Es savam ciematam” Ratnieku brīvdabas estrāde Sakoptāko māju, pagalmu, puķu dobju īpašnieku apbalvošana, nacionālo biedrību kolektīvu prikšnesumi, zaļumballe V. Jeršova 28783860

vijajersova@inbox.lv

23.09.

6. Modes un talantu festivāls Rogovkā Nautrēnu sporta halle/kultūras nams Kolektīvu un individuālie priekšnesumi, balle N. Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

29.09.

Sakstagala sieviešu vokālā ansambļa 5 darbības gadu koncerts Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs Koncerts – sadziedāšanās I. Kindzule 22131552

ingakindzule@inbox.lv

06.10.

Muzikantu saiets Gaigalavā Gaigalava Deju grupu uzstāšanās, balle V.Deksne 29498655

gaigalavakn@inbox.lv

06.10.

Senioru klubu salidojums Ozolaines Tautas nams Pirmais Rēzeknes novada senioru klubu salidojums. Tematiskais vakars, radošās darbnīcas, priekšnesumi, koncerts, konkursi, balle, fotostūrītis, viesu grāmata S. Ostaša 25127340

santa.ostasa@ozolaine.lv

06.-08.10.

Fotoplenērs Ozolaines, Feimaņu, Maltas, Lūznavas, Sakstagala pagasti Fotoplenērā piedalās fotogrāfi no visas Latvijas, fotografējot pagastu ievērojamākās vietas, cilvēkus, vēsturiskus objektus I.Pleikšne 64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

08.10.

Smotra tiergs Rogovkā Laukums pie Nautrēnu pagastmājas Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji N. Viļuma  26363203

nellija.viluma@inbox.lv

21.10.

Bērzgales folkloras kopai – 60 Bērzgales kultūras nams Temats “Folkloras kopa pamats – kultūras dzīvei Bērzgalē pirmās brīvvalsts laikā” D. Ekimāne

Daila.Ekimane@berzgale.lv

11.11.

Lāpu skrējiens Lāčplēša kauss Ilzeskalns Lāpu stafetes skrējiens visām paaudzēm A. Višķere 29498652

annaviskere@inbox.lv

17.11.

plkst.15.00

Rēzeknes novada Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais pasākums Bērzgales pagasta kultūras nams Novada Atzinības rakstu pasniegšana, koncerts I. Pleikšne   64607199

Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv