Novada bāriņtiesas

Ar 2009. gada 1. oktobri Rēzeknes novada teritorijā ir izveidotas piecas bāriņtiesas:

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa
Darbības teritorija
 - Maltas, Pušas, Silmalas, Feimaņu un Lūznavas pagasts
Juridiskā adrese -Brīvības ielā 6 , Maltā, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
E-pasts barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64631509, mob. tel. 27813877
Fakss 64621401
Nolikums


Darbības teritorija - Kaunatas, Mākoņkalna, Čornajas, Stoļerovas un Griškānu pagasts
Juridiskā adrese - Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622

Darbības teritorija - Vērēmu, Lendžu, Bērzgales, Nautrēnu un Ilzeskalna pagasts
Juridiskā adrese - J.Zvīdra iela 3A, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Tālrunis 64611192, 27351969
Fakss 64611192
Nolikums

Darbības teritorija - Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Kantinieku un Audriņu pagasts
Juridiskā adrese - ”Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Tālrunis 64640231
Fakss 64640171
Nolikums

 Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesa

Darbības teritorija - Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu un Stružānu pagasts
Juridiskā adrese - Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
E-pasts barintiesa.gaigalava@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64644539
Fakss 64644539
Informācija sociālajos tīklos: Facebook.com, Draugiem.lv
Nolikums