Novada bāriņtiesas

Ar 2019. gada 1. jūniju Rēzeknes novada teritorijā izveidotas 2 (divas) bāriņtiesas, reorganizējot esošās 5 (piecas) Rēzeknes novada bāriņtiesas (Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesu, Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesu un Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesu).

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa
Darbības teritorija: Maltas, Pušas, Silmalas, Feimaņu, Lūznavas, Čornajas, Griškānu, Kaunatas,  Mākoņkalna, Ozolaines, Stoļerovas pagasts.
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
E-pasts: barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv
Tālrunis: 64631509
Fakss: 64621401
Nolikums

Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa
Darbības teritorija: Audriņu, Bērzgales, Gaigalavas, Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Stružānu un Vērēmu pagasts.
Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615.
E-pasts: barintiesa.dricani@rezeknesnovads.lv
Tālrunis: 64640644
Nolikums