Sociālās iestādes

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, Rēzeknes novada pašvaldība izveidojusi Sociālo dienestu. Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā bez Sociālajā dienesta vadītājas strādā arī sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām. Dienestā strādā arī 33 sociālie darbinieki un vairāk nekā simts aprūpētāji, kas savas funkcijas veic uz vietas – pagastu pārvaldēs. Rēzeknes novada iedzīvotājiem, lai saņemtu visa veida sociālos pakalpojumus un informāciju par sociālo palīdzību, jāgriežas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.


Sociālā dienesta vadītāja:  Silvija Strankale

t. 64607194, 20223392 e-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv


Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece: Inta Greivule – Loca, t. 64607176, 26531970, e-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, t. 64607184, 26531497, e-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Sanita Tauriņa, 64607176, 26531970, e-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Rita Žurzdina, 646 07184, 26531497, rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

Sociālā darbiniece: Liene Skudra, 64607176, 26531970, e-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv

Psiholoģe Ilona Žabo, 26191979 ilona.zabo@rezeknesnovads.lv

Pagasta
pārvaldes

Sociālais darbinieks

Darba tālruņa nr.

 

Darba mobilais tel.

 E-pasts

Audriņu Solvita Razgale 64628241 28322181  solvita.razgale@rezeknesnovads.lv
Bērzgales Natālija Platpīre 64644644  natalija.platpire@rezeknesnovads.lv
Čornajas Inta Vegileja 64637558 26343406  inta.vegileja@rezeknesnovads.lv
  Marina Mihaļkeviča 64637558 26343406  marina.mihalkevica@rezeknesnovads.lv
Dricānu Ilze Tutāne 22011671  ilze.tutane@rezeknesnovads.lv
Feimaņu Māra Taranda 64644888 25451590  mara.taranda@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas Angelīna Spridzāne 64644537  angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv
Griškānu Svetlana Sprukte 64640507 20223719  svetlana.sprukte@rezeknenovads.lv
  Silvija Slūka 64640507 20223719  silvija.sluka@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna Nellija Pujate 64644583  nellija.pujate@rezeknesnovads.lv
Kantinieku Janīna Kirillova 64640635 20284142  janina.kirilova@rezeknesnovads.lv
Kaunatas Ingus Trūlis 64667001 26562755  ingus.trulis@rezeknenovads.lv
Lendžu Andrejs Kasparāns 64644734  andrejs.kasparans@rezeknesnovads.lv
Lūznavas Velga Strode 64607423  velga.strode@rezeknesnovads.lv
Mākoņkalna Ināra Samuša 64646741 25732423  inara.samusa@rezeknesnovads.lv
Maltas Iveta Novika 64631336 29289623  iveta.novika@malta.lv
  Anita Safonova 64631336  anita.safonova@malta.lv
Svetlana Kvasova 64631336 29289623 svetlana.kvasova@rezeknesnovads.lv
Nagļu Angelīna Spridzāne 26419027 angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv
  Biruta Ieviņa 26419027 biruta.ievina@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu Raivo Petrovs 64628806 28307447 raivo.petrovs@rezeknesnovads.lv
Ozolaines Jekaterina Bondarenko 64640690 25561503  jekaterina.bondarenko@rezeknesnovads.lv
  Anita Adejanova 64640690 25561503  anita.adejanova@rezeknesnovads.lv
Ozolmuižas Ārija Skromule 64640233 25772281  arija.skromule@rezeknesnovads.lv
Pušas Māra Taranda 64646045 25451590  mara.taranda@rezeknesnovads.lv
Rikavas Biruta Ieviņa 64607083  biruta.ievina@rezeknesnovads.lv
Sakstagala Inese Zdanovska 64640566  inese.zdanovska@rezeknesnovads.lv
Silmalas Vera Laškova 64644842 26449650  vera.laskova@rezeknesnovads.lv
  Ināra Poļakova 64644844 26449650  inara.polakova@rezeknesnovads.lv
  Tatjana Īlena 64644842 26449650  Tatjana.ilena@rezeknesnovads.lv
  Valentīna Krasutina 64644842 26449650  valentina.krasutina@rezeknesnovads.lv
Stoļerovas Svetlana Sprukte 64644193 28663746  svetlana.sprukte@rezeknenovads.lv
  Silvija Slūka 64644193  silvija.sluka@rezeknesnovads.lv
Stružānu Inga Plaunova 64667505 20024335  inga.plaunova@rezeknesnovads.lv
Vērēmu Alla Dervinika 64605903  alla.dervinika@rezeknesnovads.lv

14.11.2016. Sociālo pakalpojumu reģistrā ir reģistrēts Tiskādu bērnu nama īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ” Atelpas brīdis”.
Bērnu nama uzdevums ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju 21 dienu gadā. Bērns var saņemt īslaicīgās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, vai tikai dienas un tikai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.

m032 (841 x 1157)