Skatīt "Sports"

Sports

RĒZEKNES NOVADA SPORTA PASĀKUMU KALENDĀRS 2020. GADAM (janvāris-februāris)

Nr. p.k. Pasākuma nosaukums

Vieta

Datums, mēnesis, laiks
Rēzeknes novada atklātais čempionāts galda tenisā Tiskādi 4. janvāris, 10.00.
Sābru volejbola līga vīriešiem un  sievietēm Adamova, Kaunata 4. janvāris, 10.00.
Sābru volejbola līga sievietēm Adamova 5. janvāris, 10.00.
Sābru volejbola līga vīriešiem Adamova 11.-12. janvāris, 10.00.
2020.gada Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbola, U-17. Malta 11.-12. janvāris, 10.00.
Rēzeknes novada atklātais tempa turnīrs šahā Malta 19. janvāris, 10.00.
2020.gada Latgales jaunatnes čempionāts telpu futbolā, U-13. Malta 25.-26. janvāris, 10.00.
Sābru volejbola līga sievietēm Adamova 9. februāris, 10.00.
Sābru volejbola līga vīriešiem Adamova 15.-16. februāris , 10.00.
Rēzeknes novada čempionāts florbolā Malta 22.-23. februāris, 10.00.
Sābru volejbola līga vīriešiem Adamova 29. februāris , 10.00.