Novada iestāžu pedagogi parāda labāko praksi

Publicēts 06.05.2015
Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu vadītāji Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Aprīlis Rēzeknes novada izglītības pārvaldes darbiniekiem un iestādēm izvērtās par pieredzes apmaiņas mēnesi, jo uzņēmām kaimiņvalstu un citu Latvijas novadu viesus.

Mēneša sākumā divas dienas mūsu novadā viesojās Kupišķu (Lietuva) pašvaldības dažādu mācību priekšmetu, pārsvarā – dabaszinību cikla, skolotāju grupa. Programma tika sastādīta tā, lai ikkatrs skolotājs gūtu idejas, ko aizvest mājup, tāpēc tika apmeklētas divas vidusskolas: Maltas un Nautrēnu, kā arī ieplānota tikšanās ar Izglītības pārvaldes darbiniekiem.

Maltas vidusskolas apmeklējuma laikā skolas vadības komanda darbu bija noorganizējusi tā, lai visiem ir interesanti, jo lietuviešu kolēģi iepazinās ne tikai ar skolas piedāvājumu, iespējām un nākotnes vīziju, bet arī varēja apmeklēt dažādas nodarbības. Fizikas skolotāji Larisa Borisova, Valdis Sniķeris un Nadežda Solovjova bija sagatavojuši ļoti interesantu un Lieldienu gaidīšanas laikam aktuālu nodarbību „Lieldienu eksperimenti”, kurā demonstrēja visdažādākās eksperimentu iespējas, ko var paveikt, izmantojot vistas olu. Savukārt, ķīmijas stundu 11. klasei „Ceļojums vielu pasaulē” skolotāji Jolanta Kotebo un Imants Tučs organizēja, izmantojot 4 valodas: latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. Interaktīvā spēle „Virtuālā firmas dibināšana” – tādu starpdisciplināru 10.b klases stundu vadīja informātikas skolotāja Ija Sorokina, bet matemātiķes Inese Bundere un Lija Kļaviņa-Lozda dalījās pieredzē par to, kādas aktīvās mācīšanās metodes izmanto un radošos darbus strādā matemātikā. Maltas vidusskola var lepoties ar profesionālās ievirzes programmām, tāpēc ciemošanās noslēdzās ar radošajām darbnīcām, kuras vadīja skolotājas Antoņina Vasiļjeva, Vita Kāpostiņa-Tuče un Rita Siņavska.

Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu vadītāji Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolāNautrēnu vidusskolā direktore Anita Žogota un direktora vietniece izglītības jomā Marija Mazure iepazīstināja ar skolu, dažādiem piedāvājumiem izglītībā un iekļaujošās izglītības procesa norisi. Īpaši saistošā muzeja nodarbībā kolēģi no Lietuvas uzzināja par novadmācības saturu un aktualitāti (sk.Veronika Dundure), kā arī tika atrastas latgaliešu un lietuviešu valodas kopīgās iezīmes.

10. aprīlī Rēzeknes novadu apmeklēja Alojas novada izglītības darbinieki. Viņu vēlme bija uzzināt, kā praksē notiek iekļaujošās izglītības problēmu risināšana un tiek apgūtas speciālās izglītības programmas gan pirmsskolas, gan pamatizglītības posmā. Lai Alojas novada pedagogi un iestāžu vadītāji realizētu mērķi, programmā tika paredzētas vizītes uz Nautrēnu vidusskolu un Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādi. Nautrēnu vidusskolā pārnovada kolēģi saņēma atbildes uz visiem iepriekš iesūtītajiem jautājumiem par iekļaujošo izglītību, kuras sniedza direktora vietniece Marija Mazure. Savukārt Ilzeskalna pirmsskolas iestādē bija iespēja vērot individuālo darbu ar bērnu. Nodarbību demonstrēja iestādes vadītāja Reņa Gailuma. Daudzas atbildes uz neskaidriem jautājumiem tika sniegtas tikšanās laikā ar novada Izglītības atbalsta centra un Starpinstitucionālās sadarbības padomes speciālistiem. Alojieši bija ļoti gandarīti par braucienā gūto pieredzes bagāžu.

Mēneša nogalē divas dienas mūsu novadā viesojās Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu vadītāji. Tikšanās ietvaros tika apmeklēta Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola un Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde.

 Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu vadītāji pie rakstnieka Jāņa Klīdzēja pieminekļa KantiniekosSakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā īpaša uzmanība tika pievērsta skolas filozofijai, kura balstīta uz bijušā skolnieka, izcilā rakstnieka Jāņa Klīdzēja daiļradi, tāpēc tikšanās sākumā viesi apmeklēja rakstnieka dzimtas mājas vietu Liužā un atdusas vietu Kantinieku kapsētā, bet pie skolas, pirms 23 gadiem rakstnieka stādītā ozola pakājē, ciemiņi tika iepazīstināti ar Kīdzēja dzīves un literārās darbības lappusēm.

Protams, ka neizpalika iepazīšanās skolu, tikšanās ar skolas pedagogiem mācību kabinetos un darbošanās radošajās darbnīcās. Skolotājas Sanita Ivanovska un Diāna Stafecka vadīja nodarbību, kurā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji varēja noskatīties mūsdienīgu muzikālu pirmsskolas Cilvēkbērna iestudējumu un izgatavot Boņa sirds somiņas. Savukārt, direktores vietniece Anita Cercene dalījās pieredzē kā mācību procesā radoši izmantot spēles un rotaļas. Noslēgumā „Boņa” istabā notika, uz romāna „Cilvēka bērns” sižetu balstīta, aktīva darbošanās: lomu spēles, asprātīgu atbilžu meklēšana uz Boņa jautājumiem un kopīga dziesma.

Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē vadītāja Svetlana Klīdzēja Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas iestāžu vadītājus iepazīstināja ar paveikto dažādos LEADER projektos, bet kopā ar bērniem tika gan spēlēts teātris, gan dejots un dziedāts.

Iepriecina pedagogu un darbinieku drosme atklāt profesionālos noslēpumus un māka vieglā veidā, bet pārliecinoši parādīt labāko praksi. Paldies izglītības iestāžu kolektīviem, kuri ar entuziasmu un atbildību gatavojās ciemiņu uzņemšanai un „neturēja sveci zem pūra”!

Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0