Publicēts 27.09.2018
Vēlēšanu komisijas paziņojums par balss nodošanu glabāšanā
Atbilstoši Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 10. jūlija lēmumu Nr.24, 4. punktam, ar Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas 2018. gada 3. augusta lēmumu “Par vēlēšanu iecirkņa noteikšanu balss nodošanai glabāšanā 13. Saeimas vēlēšanās” 13. Saeimas vēlēšanās balss nodošana glabāšanā ir noteikta Rēzeknes novada vēlēšanu iecirknī Nr.743.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2018
Vēlēšanu komisijas sēžu protokoli – par vēlēšanu iecirkņa Nr.747 komisijas sekretāru
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Rēzeknes novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas
 Lasīt vairāk
Saeimas velesanas_2 Publicēts 25.07.2018
Noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī.
Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2018. gada 24. jūlija lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2018. gada 25. jūlija līdz 21. augustam noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gada 6. oktobrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2018
Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu
Noteikt termiņu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanām no 2018. gada 25. jūlija līdz 2018. gada 21. augustam.
 Lasīt vairāk
Saeimas vēlēšanas Publicēts 09.05.2018
Pašvaldības informācijas stendi, kuros iespējama priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.11.2017
Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām
 Lasīt vairāk