Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Rēzeknes novada domes, pašvaldības, pagastu pārvalžu, iestāžu, bāriņtiesu, sociālā dienesta  amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums

2018. gada janvāris
2018. gada februāris
2018. gada marts

2018. gada aprīlis

2018.gada maijs

2018. gada jūnijs

2018. gada jūlijs

2018. gada augusts

2018. gada septembris

2018. gada oktobris

2018. gada novembris

2017. gads
2016. gads

2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads

Nolikums „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
Atalgojuma politikas pamatprincipi Rēzeknes novada kapitālsabiedrībās
SIA Strūžānu siltums amatalgas
SIA “Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” amatalgas