Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Rēzeknes novada domes, pašvaldības, pagastu pārvalžu, iestāžu, bāriņtiesu, sociālā dienesta  amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums

2019. gada janvāris

2018. gads
2017. gads

2016. gads

2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads

Nolikums „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”
Atalgojuma politikas pamatprincipi Rēzeknes novada kapitālsabiedrībās
SIA Strūžānu siltums amatalgas
SIA “Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” amatalgas