Pašvaldības kapitālsabiedrības

Pašvaldības noslēgtie deleģējuma līgumi

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” (Maltas DzKSU)

Juridiskā adrese Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Pamatkapitāla lielums:  370530.00 EUR
Atvasinātas publiskas personas (pašvaldības) līdzdalības apmērs: 100%
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem
un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā. Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana Maltas un Lūznavas pagastā.
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: Nav
Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats 2018. gads
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)  Dividendes – nav
Pārskats par nodokļu izmaksām
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā Nav
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi Nav paredzēts
Deleģējuma līgums Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese https://www.maltasdzksu.lv/index.php

PSIA “Strūžānu siltums”

Juridiskā adrese Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Pamatkapitāla lielums: 442439.00 EUR (Reģistrēts UR 04.04.2019)
Atvasinātas publiskas personas (pašvaldības) līdzdalības apmērs: 100%
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem
un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: Nav
Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats 2018. gads
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)  Dividendes – nav
Pārskats par nodokļu izmaksām
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā Nav
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi Nav paredzēts
Deleģējuma līgums Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Stružānu pagastā
Deleģējuma līgums
Sēdes protokols
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

SIA “ALAAS”

Juridiskā adrese “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Pamatkapitāla lielums: 508192.00 EUR (Reģistrēts UR 08.04.2014)
Atvasinātas publiskas personas (pašvaldības) līdzdalības apmērs: 17,51%
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem
un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Uzņēmuma darbība ir saistīta ar sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un šķirošanu fiziskām un juridiskām personām.
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: Nav
Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats 2018. gads
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)  SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts budžetā
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā Nav
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi Nav paredzēts
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese http://alaas.lv/
Deleģējuma līgums Līgums