Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”

PSIA “Strūžānu siltums”

Nosaukums, reģistrācijas numurs Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums”
Juridiskā adrese Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese
Pamatkapitāla lielums: 442439.00 EUR (Reģistrēts UR 04.04.2019)
Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā  Pārskats par nodokļu izmaksām
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie) 2018. gads
Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati
Informācija par īpašuma struktūru 100% pašvaldības līdzdalības apmērs
Informācija par organizatorisko struktūru Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti
Nolikumi
Deleģējuma līgumi Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Stružānu pagastā
Deleģējuma līgums
Sēdes protokols
Valdes loceklis
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu
Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma nosacījumiem
un vispārējais stratēģiskais mērķis:
Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagasta administratīvajā teritorijā.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība