Iedzīvotāju pieņemšana

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.

Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji Rēzeknes novada pašvaldībā

iedzīvotājus pieņem:

  • Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters iedzīvotājus pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās pa telefonu  Rēzeknes novada pašvaldības 3. stāvā 28. kabinetā.
  • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims iedzīvotājus pieņem katru trešdienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00 Rēzeknes novada pašvaldības 1. stāvā 9. kabinetā.
  • Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja Regīna Baranova iedzīvotājus katru trešdienu pieņem Rēzeknes novada pašvaldības 1. stāvā 5. kabinetā.