Publicēts 08.06.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.07.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2018
Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2018
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: masu pasākuma "Aviācijas diena 2018" organizēšana lidlaukā "Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Anna Jaudzema, tel.64607197, e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2018
Mentora pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.05.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mentora pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: RNPAPP 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 24.05.2018.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.05.2018
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki - Tuči - Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole - Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2018
Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm”
Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 17.maijam, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nautrēnu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm” 2018./2019. g.”
Kontaktpersona – Līvija Plavinska, mob.t. 29468107; lietvede tel. 64628805, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv
 Lasīt vairāk