Publicēts 23.02.2017
Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 6. marts plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
Kontaktpersona - Aivars Vigups: tel.: 27870340, 64640462; sekretāre: tel.: 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.02.2017
Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Iesniegšanas termiņš: 06.03.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču, materiālu un ierīču dažādu darbu veikšanai iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/4
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622 līdz 06.03.2017. pl.10.00
Kontaktpersona: Marija Rukmane, tel. 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.03.2017. līdz plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: malkas un kokskaidu granulu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšana (flīģeļa iegāde)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.03.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšana (flīģeļa iegāde)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Normunds Štekels, tel.64635073, e-pasts: normunds.stekels@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.02.2017
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.04.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Degvielas iegāde 2017. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: OPP 2017/1
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 27. februārim plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde 2017.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie grāmatvedes (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst.12.30)
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2017
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:27.02.2017. līdz plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām..
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Jānis Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis, tel.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk