Publicēts 19.01.2017
Automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2017
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.01.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām
Identifikācijas numurs: APP 2017/1
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalžu vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999.99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš:17.01.2017. plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.01.2017
Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.01.2017. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Juris Cipruss , tel. 29285629 , e-pasts: info@kaunata.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2017
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 13. janvāris plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – neskaldītas jauktas lapu un skuju koku malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām.
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.12.2016
“Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2017. gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2016/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 4. janvāris, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets - "Dolomīta šķembu, smilts un granta piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 2017. gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2016
Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu vsk. struktūrvienībai Bērzgales pamatskolai un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādei
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.12.2016. līdz plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: "Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu vsk. struktūrv. Bērzgales pamatskolai un Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādei”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612
Kontaktpersona: Inese Adijāne, tel.64644644, e-pasts: inese.adijane@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2016
Jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.12.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2016
Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Ar iepirkuma komisijas 22.12.2016. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo noteiktajā termiņā netika iesniegts neviens piedāvājums.
 Lasīt vairāk